Den kristna tron handlar om trädgårdsskötsel?!

11 – 01 – 20

Här ni någonsin tänkt tanken att den kristna trons innebörd kan liknas med trädgårdsskötsel?  Att unga växter/plantor är som människor och att vi kristna har ansvaret att sköta om dem genom att ge de fredens och fridens näring? Näring som Gud har gett oss genom Jesus och vilket vi ska sprida vidare till hela mänskligheten?

Tänk, den välnärda mänskligheten kan växa och får en motståndskraft som hindrar att den blir fördärvad av de som är självupptagna och maktsugna. Sådana som ville suga upp all näring från jorden och lämnar växterna att dö eller så klena att frukten som de bär duger knappt till någonting nyttigt!

Jag tycker att vi bör reflektera över detta därför att enligt min mening är det just det som är varje kristens ansvarsområde.

Nedan finns en liknelse som jag tror skulle kunna hjälpa oss förstå och komma ihåg alvaret av uppdraget som getts oss.

 ———————

Först finns det Trädgårdsmästaren, som äger alla trädgårdar.

Under Honom finns alla de i Hans tjänst. Alla de som sköter om trädgårdarnas rabatter, har ansvar för de små plantor som växer där. De har ansvaret för att dessa får närning, att inget ogräs växer i rabatterna och även för att trädgårdarna är vackra rofyllda och trivsamma platser. 

 Och det är Trädgårdsmästarens Son som ansvarar att ta hand om dessa ”trädgårdsskötare”.  Ser till att de får all den uppmuntran och omsorg som de behöver för att kunna utföra det viktiga arbete som tilldelats dem.

Och sedan finns Agronomen som har den viktiga uppgift att blanda gödseln.

Det finns gott om det. Trädgårdsskötarna gå till Honom när det behövs.

Allt de behöver göra är att be Honom om det. De får mer än tillräckligt och det är varje trädgårdsskötares uppgift att se till att varje planta ges rätt dos. För mycket eller för lite påverkar dess tillväxt.

Agronomen är klok och kan ge råd men i längden det är skötarens ansvar.

Sonen står där och ser på. Ibland ger Han råd, men oftast säger Han ”om du hade kommit ihåg vad som står i boken skulle du veta eller hur? Skynda och kolla. Och tar inte för lång tid. Plantorna behöver dig!”

Sonen är vis. Han har varit med länge. Nästan lika länge som sin Far.

Det händer ibland att plantor dör. Det spelar ingen roll hur mycket trädgårdsskötarna pysslar om dem. På grund av någon sorts  sjukdom, eller på grund av skador i genetiken kan de inte växa som de andra. De dör bara.

Det som har varit växten läggs i komposten och blir till ny jord. Den energi, ”liv”, det som var nödvändigt för att växten skulle ”bli”, återgår till Trädgårdsmästaren därför att det är Han som är ansvarig för att sätta frön

 Vi kristna är som trädgårdsskötar vilka har blivit invigda i trädgårdsskötselns konst och därmed har vi ett stort ansvar eftersom Trädgårdsmästaren har många trädgårdsland. Det finns så många att vi inte har en chans att vårda dem alla. Därför har vi ett ansvar att  rekrytera nya människor  och ser till att de utbildads i trädgårdskötselnskonst.

Annonser

OM du inte vill att ditt liv ska förändras ser inte på Hela denna musikvideo

http://www.youtube.com/watch?v=NBZg6nq0QEo

Sann Gud och sann människa

Sann  Gud och sann människa            

Jonathan Ashauer  Skriven 090731, ändrat och publicerat 091103

 Att vara sann Gud och sann människa har tror jag en inneburit inre konflikt.

När den allsmäktige samla det gudomliga i en människa som är medveten om att Gud finns och verkar i henne blir det (tror jag) kaos.

Detta ser vi i Jesus. Ibland utstrålar han en medvetenhet om sin roll som Guds Son, en som har makt över hela skapelsen, makten att stilla stormen, gör de döda levande, där finns Guds Son, Gud i mänsklig gestalt.

 Men Jesus visar även en annan sida. Ibland är han frustrerad.  Från de bibliska berättelser ser vi hur hans ”mänsklighet” överrumplar honom.

Man skulle nästan kunna säga att han blir förvirrad, bekymrad, förbannad på denne släkte som han har kommit att frälsa. 

 När han sätts på prov kan man ana att han ibland härbärgar en vrede, en frustration som gör att han måste samla sig innan han svarar . När de kommer med kvinnan som ertappats begå äktenskapsbrott sätts han på prov.

 De lärda ville att ”mästaren” ska tala om för dem vad de ska göra. Ger de ett svar som bryter emot lagen, ett svar som kan fälla honom därför att genom svaret gör han sig högre än lagen Vad gör Jesus?

 Han böjar sig ner, sitter på huk misstänker jag, tittar inte på de som frågar, som har med glädje dragit dit kvinnan som de anklagar. Den som de slängde på marken vid Jesu fötter.

Jag anar att Jesus såg på henne. Hennes uppspärrade ögon som speglade skräck inför det vilket hon förmådde skulle hända.

 Att bli stenad av en pack hämndlystna män som vill ge igen för Jesu uppkäftighet. Hans svar satt de ”på pottkanten” Gjort de till åtlöje inför samlade, nyfikna människor.

Den som är utan synd får kasta första stenen!” Och de gick därifrån, de äldsta först. De yngre surade misstänker jag därför att Jesus tog ifrån dem chansen till lite nöje.

 (Fortsättning följer)

Har jag kanske löst problemet?

Ängelholm 091019

Denna bön växte fram under natten till den 18e oktober då jag bad för min kära att hon skulle bli helad från smärta som hon hade fått i sin kropp. Den började som en bön om helande, men som sedan inte avtog utan ”växte fram” av sig själv omsluten av en ljus grön färg lik den man upplever i en nyligen utslagen bokskog. Bönen rullade på som ett tåg, blev till utan att jag knappt behövde anstränga mej.

Tyvärr skrev jag inte ner den med det samma vilket nog innebär att den jag nu har skrivit skiljer sig från den ursprungliga. Men sista delen vilken handlar om Treenigheten är ganska lik, därför att jag minns hur jag uppmanade mej själv att inte glömmer det.

Jag minns hur jag fylldes med en stor glädje och värme därför att från denna dels formulering fick jag en inre bild samt en form som jag länge har sökt. Alltså, ett smidigt sätt att uttrycka mej när jag ska individuellt be till de 3 ”personer” i den Heliga Treenigheten.  

Nedan finns bönen. Den är en tacksägelse samt ett bedjande till Gud om Han omsorg och kärlek.

 Jonathan

 

Allsmäktige Gud, Du som är kraften vilken gör att universum kan existera, jag tackar Dej för att Du har låtit din skapelse växa, att hela tiden förvandlas till nya möjligheter.

Tack för att Du har gett oss din Son Jesus Kristus så att vi genom Honom kan förstå just vem och hur Du är.

Tack för att vi kan vända oss till Honom och be och vet att våra böner når fram till Dej.

Tack också Allsmäktige för din Helige Ande, din Kraft som här på vår jord verkar bland oss människor,                        som vi kan be till och vet att Du hör och låter din Kraft fylla oss och gör oss hela.

Herre,

hjälp oss att ana din ofattbara storhet,

att känna oss trygga,

att förstå och tro att Du är som en kärleksfull Far mot oss

och att vi är dina Barn.

 

 

Amen