Link to United Christian Broadcasters WORD FOR TODAY i.e. ”Good old everyday christianity”

Vill ni kan ni översätta det via Googles översättningsfunktion.  Slutresultatet kan bli lite lustigt ibland men med lite fantasi och vilja, går det att förstå.

http://www.ucb.co.uk

Annonser

The Victory Chant.

http://www.youtube.com/watch?v=7wWynUbEYg0&feature=related

Detta ska spelas högt!

Ursäkta ”Jehovas Vittnen bilden” i bakgrunden

”Efter stormen kommer lugnet men stormar det i själen behöver vi hjälp att komma till ro

Saker och ting har en tendens att jämna ut sig.

Det är en naturlag. En del i skapelsens ordning.   Kaos blir så småningom en rofylld tillvaro.

”Efter stormen kommer lugnet.” sägs det och vi kan av erfarenhet bekräfta att det är sant.

När det är kaos/kris i vår själ behöver vi ibland hjälp att komma till ro. Medicin finns, men en lugn person som kan ”ta emot vårt kaos utan att springa iväg är nog det bästa. Alltså har vi kaos behöver en medmänniska!

Det är som en ”Stafettlöpning”. Man kan springa allt man orkar med sin batong men till slut orkar man inte mer och då är det bra att man kan lämna ifrån sig batongen och veta att ”jag har gjort mitt, nu får någon annan springer vidare.”

I mitt arbete som sjukhusdiakon använde jag  denna liknelse i ett sammanhang och personen jag pratade med sade ”Du menar att vi kan lämna över batongen till Jesus”.

Så långt hade jag faktiskt inte tänkt men det som han sade visade en insikt som jag borde ha haft.

Att lämna över batongen till Jesus är bra men, det kräver en vis insikt eller medvetenhet om att den möjligheten finns.

Därför är det viktigt att vi som är Jesus ”händer och fötter här på jorden” är lyhörda och uppmärksamma så att vi kan vara till hands när en medmänniska behöver hjälp.

Vi ska vara redo att kunna ta emot batongen, som kan vara personens problem, ångest, oro, rädsla. Ska vara medmänniskan som är redo att kunna hjälpa den som springer att lämna batongen ifrån sig och kanske vara den som springer den sista biten och åt personen lämnar batongen vid Jesus fötter.

Vi ska vara redo att hjälpa den som löper på livets långa, krokiga och steniga bana att få vila, få vila i Jesus famn vilken är kunskapen om att det finns en medmänniska som bryr sig .

Alltså Jesus händer och fötter ska vi vara och även Jesus famn.

OM du inte vill att ditt liv ska förändras ser inte på Hela denna musikvideo

http://www.youtube.com/watch?v=NBZg6nq0QEo

UCB (United Christian Broadcasters)”Word for today” (på engelska Mycket tänkvärt)

 UCB  13 Apr 2010

Lift Them!

 Jesus stooped down… John 8:6

Remember the woman ‘caught in the act’ of adultery? The Pharisees stooped to pick up stones. Jesus stooped to pick her up. Which group are you in?

You can’t be choosy about who you help. Some of us think we should only help those who believe like we do. No. ‘…uphold the weak, be patient with all’ (1 Thessalonians 5:14 NKJV).

There’s a story about a guy who fell into a pit and couldn’t get out. A subjective person came along and said, ‘I feel for you down there.’ An objective person came along and said, ‘Well, it’s logical somebody would fall down there.’

A Pharisee said, ‘Only bad people fall into pits.’ A judgmental Christian said, ‘You deserve your pit.’ A realist said, ‘Now that’s a pit.’ A geologist told him to appreciate the rock strata in the pit. A tax agent asked him if he was paying taxes on the pit. A self-pitying person said, ‘You haven’t seen anything until you’ve seen my pit.’ An optimist said, ‘Things could be worse.’ A pessimist said, ‘Things will get worse.’

Jesus, seeing the guy in the pit, reached down, took him by the hand and lifted him out of the pit. Have you noticed how Jesus ends his famous parable about the Good Samaritan? ‘… ”Go and do likewise”‘ (Luke 10:37 NKJV). You have power to affect the lives of those around you.

Your encouragement can be the difference-maker in someone’s day, week or even life, sending them in a whole new direction. But it’s difficult to encourage people if you don’t know what they need. So become a student of people. Learn what makes them tick, know what lifts them.

Om den kristna trons ansvar för hemskheterna som skett i dess namn

Andakt om döden

Andakt om döden

070131

Psalmer: 283a (Jag lyfter mina händer), 90 (Blott i det öppna), 96 (Öppna mig för din kärlek)

Den sista tiden har det blivit så att det har skeet några dödsfall som har berört mej starkt.

Det har fått mej att fundera kring döden och vad det betyder för oss människor som befinner oss på denna sidan av gränsen som skiljer mellan livet här och det liv vilket vi som kristna tror finns.

När Jesus fanns bland oss människor här på jorden pratade han om detta med sina lärjungar.

Han sade till dem i JOHANNESEVANGELIET  Kap 14  Vers 1 – 4

1. ”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig.

2. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er?

3. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.

4. Och vägen dit jag går, den känner ni.”

————————————————————————————-

Denna kunskap har förmedlats vidare via lärjungarnas berättelser som finns i Nya Testamentet. Det som gällde för lärjungarna då gäller även för oss.

Jesus har med sina enkla ord försökt förmedla till lärjungarna det nästan obegripliga. De flesta lärjungar var enkla människor. Jesus fick använda sig av orden och beskrivningar som de kunde förstå.

Vad hade Jesus sagt idag? Om Jesus kom tillbaka och ville samtala om döden, vad hade han sagt till nutidens människor?

Jag tror att han skulle även nu använda sig av olika sätt att beskriva utifrån de kunskaper som finns hos människor.

Fast för de flesta skulle han tror jag säga :

”Ni behöver inte vara orolig för döden. Jag förstår hur ni människor har det därför att jag har själv fått erfara hur det är att vara människa. Men döden hade ingen makt över mej. Inte heller har den över er,

Tror på mej, det är sant.

Döden är när den person som ni är nu, förlorar sin livsgnista.

Alla de atomer som är byggstenarna för allt som finns, som har ingått i din kropp, befrias och så småningom bli del av något annat.

Blir t.ex. byggstenarna i en ny människa, i stjärnstoft.”

Sedan, tror jag Jesus skulle se alvarligt på oss och säga: 

Men, den energi som finns inom er ska återvända till (den gudomliga energin,) alltså till min fader som är skaparen. Den energi är det som håller allt på plats, som är hans skapande kraft.

Det som är du, din personlighet, din själ, ska förvaras i Guds minne. Det kommer alltid att finnas där. Där finns plats för alla så bekymra dej inte. Allt ordna sig. Ni får tror mej när jag säger det”.

—————–

Med denna förtröstan kan vi leva utan fruktan för framtiden.

Gudskaparen älskar sin skapelse, är rädd om vår värld, oss människor och visat oss det genom att som Jesus kom hit för att förmedla detta.

Gud vill att vi ska göra livet på jorden enklare, mindre smärtsamt genom att vi bryr oss om våra medmänniskor. Att vi visar varandra omtanke, kärlek. Gör vi detta blir livet mycket enklare att leva.

Våra goda gärningar smittar av sig till de vi möter. De blir som ringar på vattnet. Ett leende, vänliga ögon kan ha en stor betydelse för en människa som befinner sig i en personlig kris.

Om en person får veta att han eller hon är älskad, känns det styrkande och helande. Därför är det viktigt att vi vidare förmedlar till andra denna kunskap om Guds kärlek till oss.

I texten som lästes sade Jesus att han är hos oss alltid och därmed behöver vi inte vara oroliga för den tid då det är dags för oss att lämna detta jordiska liv.

Döden besegrade han på Korset. Den hade ingen makt över honom och därmed inte heller makt över oss. All möda, sjukdom, besvär och lidande som vi har fått utstår här på jorden kommer att försvinna och med detta trygga budskap kan det vara lättare att kämpa vidare.

Låt oss be

Tack Jesus för att vi kan få vila i dina löften och därmed tryggt sträva efter att våra liv tillsammans med våra medmänniskor ska levas i frid och fred med varandra.