Lisa Abramowicz: Negligerat påvebesök | Världen idag – världen ur ett kristet perspektiv

http://www.varldenidag.se/kommentar/2014/05/30/Lisa-Abramowicz-Negligerat-pavebesok

Start Opinion | Publicerad: 2014-05-30 00:01

I tidningen VÄRLDEN IDAG (se länken) skrev Lisa Abramowicz artikeln nedan där hon lyfter fram viktiga saker som man har missat i den svenska nyhetsrapportering om Påvebesöket i Israel/Palestina.
Artikeln ger en mycket balanserad bild på hur den mycket kloke Påven Francis har lyckats tar sig igenom ”den minerade marken” mellan de två ”Folk” som säger sig har rätten att bo i landet Israel. Ett land vars förflutna, nu tid och framtid väcker starka känslor bland medlemmar i de 3 stora världsreligioner d.v.s. Kristendom, Judendom och Islam. Dessa 3 som säger sig har samma rätt att finnas där.
Lisa Abramowicz citerar något som Francis sade till de palestinska ungdomar som hade skickat honom brev. Alltså ”Låt aldrig det förflutna bestämma över era liv. Titta alltid framåt. Arbeta för att uppnå det ni vill ha. För ni ska veta en sak: våldet vinner inte över våldet. Fred, arbete, värdighet, så går man framåt och bygger ett land.”
Dessa ord bör huggas i sten… bör basuneras ut över hela världen därför att de är så sanna.Jag tror knappt att det finns några av dagens konflikter där de inte skulle gälla.
Tack Francis för att du sade dem och tack Lisa Abramowicz för att du gjorde oss uppmärksamma om denna viktiga händelse som skedde under hans besök i det ”Heliga Landet”

Lisa Abramowicz: Negligerat påvebesök
Symbolvärdet av påven Franciscus besök i Israel, de palestinska områdena och Jordanien kan inte överskattas.
Påven är den andlige ledaren för världens största religiösa samfund. Tillika är han en ganska okonventionell påve och en uppriktig sådan. Därför är det av största intresse att ta del av vad påven verkligen gjorde och sade i det Heliga landet mellan 25-27 maj.
Svenska ”gammel¬media” – i den mån det alls rapporterades om besöket – fokuserade uteslutande på det som kunde tolkas som en bekräftelse på Palestinska myndighetens uppfattning, som att påven erkände en palestinsk stat och brydde sig föga om Israel eller judiska intressen. Stämmer det med verkligheten?
Vad var det som påven gjorde som inte rapporterades?
– Påven lade en krans vid den politiska sionismens fader, Theodor Herzls, grav. En signifikant symbolhandling som bekräftar betydelsen av Israel för det judiska folket. De påvar som tidigare besökt Israel, har inte besökt Herzls grav. Påven Paul VI, som besökte landet 1964 vägrade erkänna att han ens befann sig i Israel.
– Påve Franciscus fick en imam att be vid Västra muren (Klagomuren). Det måste vara första gången.
– Han vågade säga åt Abbas att behandla kristna som jämlikar och krävde ett avtal om detta.
– Till palestinska barn som skrivit brev till honom med inlärd propaganda (med innehåll som ”vi har lidit i över 60 år”) sade han: ”Låt aldrig det förflutna bestämma över era liv. Titta alltid framåt. Arbeta för att uppnå det ni vill ha. För ni ska veta en sak: våldet vinner inte över våldet. Fred, arbete, värdighet, så går man framåt och bygger ett land.”
Detta är något som de palestinska barnen behövde höra med tanke på vad de hjärntvättas med i medier och skolan, nämligen grov antisemitism kopplat med uppmaningar att offra sina liv och sina framtids¬planer för att föreviga konflikten.
– Påven sade i Israel: ”Dio benedica il suo popolo con la pace!” – ”Må Gud välsigna sitt folk med freden”. Ett tydligt erkännande av den hebreiska Bibeln/Gamla testamentet, där han slår fast att Guds förbund är oåterkalleliga.
– Om Förintelsen, hoppades han att ingenting liknande – som grundas på förkastandet av människans medfödda värdighet – skulle hända något annat folk. Han nämnde de kristna och andra minoriteter som drabbas av förföljelse, en markering mot de brott som begås i Mellanöstern för närvarande.
Påvens syfte med besöket var att utsända ett budskap om fred och ekumenisk förståelse, inte att ta ställning i konflikten. Det var bland annat därför han hade med sig en imam och rabbin från sitt hemland Argentina. Det var därför han inbjöd Israels och Palestinska myndighetens presidenter att komma till Vatikanen för att tillsammans be om fred.
Slutsats: Svenska stora/gammelmedia får underkänt i sin rapportering. Igen.
Det är glädjande att få den värdefulla information som Lisa Abramowicz har skrivit om i tidningen Världen Idag.
Som hon skriver: Svenska ”gammel¬media” – i den mån det alls rapporterades om besöket – fokuserade uteslutande på det som kunde tolkas som en bekräftelse på Palestinska myndighetens uppfattning, som att påven erkände en palestinsk stat och brydde sig föga om Israel eller judiska intressen.
Lisa Abramowicz
generalsekreterare för
Svensk Israel-information

Annonser

Om det finns någon som skulle kunna få fred i Israel / Palestina så är det Påven Franciskus .

Påven i Israel Palestina Maj 2014

Franciskus besök till Betlehem, var extraordinärt då han blev den första påven någonsin att flyga direkt in i Västbanken och vilken hänvisade till det israelisk-ockuperade territorium som ”Staten Palestina”.

Om det finns någon som kan få fred i Israel / Palestina så är det Påven Franciskus.

Påven i Israel \ Palestina 26 maj 2014

Francis besök till Betlehem, var extraordinärt då han blev den första påven någonsin att flyga direkt in i Västbanken och vilken hänvisade till det israelisk-ockuperade territorium som ”Staten Palestina”.

Bild

Gå till Betlehem och beskådar Odjuret (Muren) född av den israeliska apartheid regimen!

2012 04 20

Efter 10 innehållsrika dagar i Palestina var jag och min sambo åter i Sverige 30e mars .

I 4 dagar såg vi delar av det Heliga Landet t.ex. Jesus hemstad Nazareth, Galilén kring Gennesarets sjö där Jesus predikade vid olika tillfälle. Vi besökte kyrkor som sägs vara byggda på ställen nämnde i bibeln, samt Jericho och Döda Havet innan vi kom fram till Betlehem.

Där deltog vi i en 4 dagars konferens anordnad av Bilda, Diakonia och ”Sabeel”, en inhemsk kristen organisation som vill upplysa om de kristna palestiniernas öde i detta Heliga land.

Visst, det finns kristna palestinier!  Ordet palestinier lockar tyvärr ofta fram minnen på rubriker om själmordsbombare samt närgångna mediabilder på södersprängda byggnader och människor.

Men det finns kristna palestinier, som funnits i landet sedan Jesu tid, vilka var bland de första omvända till den kristna tron, som har sedan dess bott i områden där de heliga platserna är. De har funnit i landet, långt innan det ockuperades av judarna som kom dit efter andra världskriget. De är katoliker, ortodoxa, arameiska, och numera finns även protestanter. Ett tag var antalet kristna i Palestina/ Israel kring 13% av befolkningen men numera är de under 2%.

Varför? Därför att den israeliska ockupationsmakten gör ingen skillnad på palestinier, muslimer eller kristna, Alla behandlas på samma sätt. Alla måste stå ut med trakasserier, med arbetslösheten, och uppgivenheten. Många kristna har känt sig tvungna att flyttat till andra länder. De ser inga framtidsmöjligheter för sig själva och sina barn.

Vem i så fall ska hålla de heliga platserna ”levande” om dessa kristna vilket pga. vardagens förödmjukelser och mödor tvingas flyta ifrån landet vilket har varit deras i så många år?

Blir det folk utan anknytning till levande församlingsverksamheter som ansvarar för att sköta, öppna och stänga? Ska byggnaderna och platserna som är samlingspunkter för kristna från hela världen inte för bli Levande?    Kristikropp utan Ande? Risken finns pga Israeliregeringens utnötningspolitik mot alla palestinier.

En mur 8-9m hög och snart 70mil lång byggs runt de palestinska områden. Den ska vara byggd på ”Den Gröna Linjen”, ett pennstreck i grön färg på kartan som är den internationellt accepterat gräns mellan Israel och Palestina.   I verklighet avviker muren från denna gräns.

Ofta tar den en omväg för att ”omfamna” och därmed skydda från ”infödingarna” några av de många israeliska bosättningar byggda långt in på palestinsk mark. Att marken som i generationer tillhört palestinska bönder annekteras bekymrar inte Murbyggandets ansvariga. Bönderna förlorar/ bestjäls sin mark samt sina vattenkällor. Vattnet, en bristvara, används av bosättningarna även till trädgårds- och parkanläggningar samt att fylla deras simbassänger!       Att ta vatten och land från dess rättmätiga ägare är enligt Internationell Lag förbjudit och ett utmärkt sätt att orsaka vrede och fientlighet hos den lokala befolkningen.

Att muren också har blivit en barriär som hindrar människor att fritt går fram och tillbaka mellan Israel och Palestina väcker också förargelser.  Palestinierna som arbetar i Israel måste mycket tidigt börja köa vid en av de många ”Checkpoints” för att komma in i landet ”på andra sidan”. Köra bakom ett galler som boskap vilka ska till slakten

Det finns företag som specialiserar sig på gruppresor för kristna som vill se de bibliska platserna; som ser Israels tillblivelse som en uppfyllelse på profetior och att nationen Israel är Guds utvalda folk. Dessa är tyvärr inte intresserade av att se saker som gör att de måste ifrågasätta sina trygga övertygelser.

Resan ar upplagd så att de slipper se muren, slipper höra om och se hur palestinier, kristna och muslimer har det. Det de ser är ”The Holy Land, Disney Style.”  Gud välsignar dem. Bör man göra så där? Blunda för sanningen? Våra kristna systrar och brödrars existens i det Heliga Landet hotas!. Är det något vi passivt kan tillåta?

Vill ni kunna begripa detta som jag har skrivit ovan är bästa sättet att göra som alla konferensdeltagare gjorde. Konferensen hette ”Come And See” och vi ”kom och såg”.  Åk dit ni och se till att ni träffar Sabeels folk som jag är säker skulle ta emot er med öppna armar.

”Go and see”! Se själva!

Jonathan Ashauer   Diakon i Svenska Kyrkan 

 

Sabeel Wave of Prayer, Thursday, January 19, 2012

Each Thursday at noon in Jerusalem, Sabeel holds a Communion service that is open to the community. It is a time to join together to discuss how the scriptures apply to our lives today, to pray for the needs of this region and our world and to share the Eucharist. Starting in the Pacific Islands, passing through Asia, Africa, Palestine, Europe, the Americas and on around the globe, we pray for peace with justice.

 

 

Sabeel Wave of Prayer, Thursday, January 19, 2012

 

  • We mourn the recent legislation, “the nationality and entry into Israel law,” passed by the Knesset. This law ends all hope of family unification for Arab families, as it obstructs people from the West Bank or other Arab “enemy countries” from living in Israel, even if they are married to an Arab Israeli.  In Jerusalem alone, the law will affect over 100,000 people who must now make an agonizing choice.  

 

We ask God for guidance for each person who will make a difficult choice because of the law.  Should they relocate to keep their family together, losing their residency rights in Jerusalem (health insurance, businesses, right to visit, children’s benefits, social security)? Or should they remain and face consequences from the Israelis for residing “illegally” together in Jerusalem or anywhere else in Israel?  As couples and families face the intimate consequences of demography engineered to diminish the number of Arabs in Israel, we pray fervently for their wellbeing. Lord in your mercy…

 

  • God sends rain on the righteous and the unrighteous…and we thank God for the rainfall in Palestine this winter, up 10% from last year.  We pray for farmers, for a good planting season leading to a bountiful harvest.  Lord in your mercy…

 

  • As Palestinian students returned this week to begin a new semester at universities in the United States and other countries, Sabeel received reports of increased harassment and intimidation tactics from Israeli security at Ben Gurion airport (Tel Aviv).  We lament the unequal treatment of Palestinians at the Israeli airport.  We pray that freedom of movement soon becomes reality, and customer service unaffected by racial profiling becomes a value.  Lord in your mercy…

 

  • We pray for the Sabeel visioning and planning meeting on Friday, January 20th.  We pray for safety in travel to the gathering for all members of the board and assembly. We pray that God’s Spirit will be palpably present in these strategic planning meetings.  Lord in your mercy…

 

  • With the World Council of Churches we pray for the churches and residents of Cyprus, Greece, and Turkey.  We lift them up to God, in whose compassion we rest.  Lord in your mercy…

Sabeel Wave of Prayer, Thursday, July 7, 2011

Each Thursday at noon in Jerusalem, Sabeel holds a Communion service that is open to the community. It is a time to join together to discuss how the scriptures apply to our lives today, to pray for the needs of this region and our world and to share the Eucharist. Starting in the Pacific Islands, passing through Asia, Palestine, Europe, the Americas and on around the globe, we pray for peace with justice.

 SabeelWave of Prayer, Thursday, July 7, 2011

  ►  As the illegal siege of the 1.6 million people who live in the Gaza Strip without freedom and human dignity continues, we pray for the approximately 500 conscience minded people from around the world who plan to fly into Ben Gurion International Airport on Friday in a non-violent act of solidarity with the Palestinian people.  We pray for those on the Freedom Flotilla II who have been turned back from coming into Gaza. As new plans are underway for those coming by air and sea, we pray that the illegal siege of Gaza will come to an end so that peace, justice, and hope may be realized.  Lord, in your mercy, Hear our prayer.

 ►  We pray for the group of Protestant pastors in the Netherlands who signed a petition last week to call on the Protestant Church to break all bonds with Sabeel.  We pray, “Father, forgive them, for they do not know what they are doing.”  We pray that they will start to understand that having a bond with the Jewish people does not imply the condoning of injustice against the Palestines, and that following Christ includes working for peace and justice for all God’s children.  We pray for wisdom and courage for both Friends of Sabeel and the churches in the Netherlands, to continue to work for a just peace in Israel and Palestine.  Lord, in your mercy, Hear our prayer.

►  We pray for the participants and leaders of the Clergy Wives Retreat this week.  May they find moments of rest and rejuvenation.  We also pray for Sabeel’s Youth and Young Adult ministries and programs through bible studies and the upcoming Single’s dinner.   We thank You, God, for the young people who want to make a Christian difference with their lives.  Lord, in your mercy, Hear our prayer.

 With the Prayer Cycle of the World Council of Churches, we pray for:

Colombia, Ecuador, Venezuela

(http://www.oikoumene.org/en/resources/prayer-cycle.html)

Sabeel Wave of Prayer, Thursday, June 30, 2011

Each Thursday at noon in Jerusalem, Sabeel holds a Communion service that is open to the community. It is a time to join together to discuss how the scriptures apply to our lives today, to pray for the needs of this region and our world and to share the Eucharist. Starting in the Pacific Islands, passing through Asia, Palestine, Europe, the Americas and on around the globe, we pray for peace with justice.

 Sabeel Wave of Prayer, Thursday, June 30, 2011

 ►  We pray for the passengers including the journalists from around the world who are joining the Gaza Freedom Flotilla II which sets sail soon.  We continue to hold in prayer the over 500 people from 22 countries on board the 9 boats heading for Gaza in an attempt to break Israel’s illegal blockade of the Strip.  We pray for the 1.6 million people of Gaza who continue to live without freedom and human dignity, may those who come on the Flotilla with humanitarian aid bring awareness to the world about these realities and may all be surrounded with your presence for peace and justice. 

►  We pray for peace and justice as 100 gravestones from the Mamilla Muslim Arab Cemetery were destroyed on Sunday night by the Israeli authorities who plan to build a Museum of Tolerance on this 12th century cemetery in Jerusalem.  We pray that the Israeli authorities stop the desecration of Muslim cemeteries and the confiscation of the Waqf Land (Muslim Religious Trust).

 ►  We give you thanks for the return of about 150 acres of the 490 confiscated acres of land to the village of Bil’in after years of legal procedures, non-violent demonstrations and loss of life.  We continue to pray for communities whose land has been taken from them illegally and violently.  We thank you for the persistence and non-violent resistance of the Palestinian people in the midst of the legal proceedings.

 ►  We pray for the participants and leaders of the Annual International Women’s Methodist conference in the UK.  We also pray for Hind Khoury member of the Sabeel Executive Board and a former Palestinian diplomat, who will speak at the conference and will raise “The Voice of a Palestinian Christian Mother.”  We also pray for participants and leaders of the Sabeel 6th Annual International Young Adult Conference as preparations are being made and plans finalized.  May all who participate be moved by Your spirit in truth.

 With the Prayer Cycle of the World Council of Churches, we pray for:

Bolivia, Chile, Peru

(http://www.oikoumene.org/en/resources/prayer-cycle.html)

Tidigare äldre inlägg