Link to United Christian Broadcasters WORD FOR TODAY i.e. ”Good old everyday christianity”

Vill ni kan ni översätta det via Googles översättningsfunktion.  Slutresultatet kan bli lite lustigt ibland men med lite fantasi och vilja, går det att förstå.

http://www.ucb.co.uk

Annonser

Svar på frågor om friaviljan,Gud & orättvisor samt det universala kretsloppet

Frågor som ställdes utifrån mitt svar på ett ämne som fanns på ett Blogg :

1 : Angående fri vilja så tycker jag det där låter lite konstigt. Om gud finns bakom allt som sker så behöver vi ju ingen fri vilja? Och har vi en fri vilja så kan ju inte gud ligga bakom allt som sker? Antingen är viljan FRI, eller också är den inte det..”                                                              

2 : Om gud finns bakom allt som sker.. Om gud är en kärleksfull förälder..? Hur förklarar du att en treårig tjej, som enligt alla definitioner, är ”fri från synd” diagnostiseras med leukemi?  

3: Om det är en del i det levande kretsloppet som du är så stolt över så förstår jag bara inte..

 Visst ”Gud” är allt, inget kan existera utan Gud. Men existens är inte samma som nåt som styr. Gud är orsaken men inte verkan. Det skulle Gud kunna vara om Gud hade velat men av kärlek till sin skapelse låter Gud den vara. Kärlek innebär att man låter något, någon har en egen vilja, bestämmer själv.

Styr man, tvingar man sin vilja på något och någon finns ingen frihet. Det finns kristna som fasar över tanken att Darwin skulle ha rätt, att vi människor har utvecklats under miljon tals år tills vi har blivit självständiga tänkande varelser. Detta kan jag inte förstå. De vill tror att Gud skapade man och kvinnan, djur och allt annat levande som färdiga produkt. Det är inte kärlek. Vore det som de påstå skulle jag som du och ropa ut min förbannelse därför att Gud skulle vara orsaken bak om att en treårig tjej drabbas av leukemi.  

Detta skulle betyda att alla fel i människans DNA m.m. är pga att Gud hade gjort det så.  Något skapat, färdig produkt. t.ex. ett universum som lagts ut som en pussel är dött. Naturlagen ”fria viljan” kräver passivitet. Förmågan att se men inte röra.

Fast, för att inte allt bara ”rinner ut i sanden” krävs vissa lagar, reglar för att hålla en viss ordning i kaoset. I universum finns naturlagarna som styr över den ”fria viljans” utveckling. På den mänskliga planen behövs sådana också. 

Gud har haft ett ansvar att införa en ”naturlag” även på denna nivå och har infört sin kärlek för att rädda människan från undergång, så att människan inte blir som så många andra de levande varelser som funnit här på vår jord. Som har blivit till dvs utvecklats under miljontals år för att sedan dör ut.  

Skillnaden mellan oss och de är att vi har fått förmåga att kunna tänka, resonera. Blivit tillräcklig ”intelligenta” för att kunna ta emot kärlekens naturlag. En lag, ett bud som är endast vägledande, något som man kan välja följa eller inte.

Men som skapelsen i övrigt är ”det” som bryter mot  ”lagarna”, som inte kan eller vill låta sig styras av dessa,  dömd att ”dö”, att gå under, brytas ner, försvinner för att resterna sedan blir något annat.

T.ex. en Galax som pga ostabilitet bryter mot naturlagarna ”lever inte länge” och likaså mänskligheten som väljer att lever utan hänsyn, kärlek till sina medmänniskor är också dömd att förgöra sig själv.

Gud har förmedlat kärlekens (natur)lag till människan på olika sätt, sist var genom Jesus Kristus, då Gud för att tydligt visa sin kärlek bröt mot alla reglar och genom Jesus gjorde under för att bevisa Gud är stor, god och vill oss väl och att vi själva ska använda oss av kärlekens budskap för att skapa en stabilitet, fred och frid på vår jord så att så många som möjligt av oss människor ska kunna får det bra.

Går nåt åt skogen, är det vi som har ansvaret. Svälter människor är det inte Gud som är ansvarig,  det är vi som tillåtar det att ske.

Detta som jag har skrivit är nog inte så lätt att förstå men jag har gjort mitt bästa att svara på  frågorna, förklara hur det ligger till åtminstone hur jag har med Guds, Jesus, och den Helige Andens ledning samt mitt begränsat förstånd fått kunskap om saker och tings natur.

Jag uppskattar dessa provocerande frågor därför att de har tvingat mej att tänka, fundera, skriva om svåra ting och under denna resans gång har jag fått nya insikter som jag inte annars hade fått .

Jonathan

Se även mitt första svar som orsakade svaret ovan : (Är Guds handlande eller brist på det orsaken till onskan som finns i vår värld?28 Nov 2010)

One of Ashauer’s words of wisdome :

 

Det är bättre att dö fattig och nöjd än rik och missbelåten!!

”Efter stormen kommer lugnet men stormar det i själen behöver vi hjälp att komma till ro

Saker och ting har en tendens att jämna ut sig.

Det är en naturlag. En del i skapelsens ordning.   Kaos blir så småningom en rofylld tillvaro.

”Efter stormen kommer lugnet.” sägs det och vi kan av erfarenhet bekräfta att det är sant.

När det är kaos/kris i vår själ behöver vi ibland hjälp att komma till ro. Medicin finns, men en lugn person som kan ”ta emot vårt kaos utan att springa iväg är nog det bästa. Alltså har vi kaos behöver en medmänniska!

Det är som en ”Stafettlöpning”. Man kan springa allt man orkar med sin batong men till slut orkar man inte mer och då är det bra att man kan lämna ifrån sig batongen och veta att ”jag har gjort mitt, nu får någon annan springer vidare.”

I mitt arbete som sjukhusdiakon använde jag  denna liknelse i ett sammanhang och personen jag pratade med sade ”Du menar att vi kan lämna över batongen till Jesus”.

Så långt hade jag faktiskt inte tänkt men det som han sade visade en insikt som jag borde ha haft.

Att lämna över batongen till Jesus är bra men, det kräver en vis insikt eller medvetenhet om att den möjligheten finns.

Därför är det viktigt att vi som är Jesus ”händer och fötter här på jorden” är lyhörda och uppmärksamma så att vi kan vara till hands när en medmänniska behöver hjälp.

Vi ska vara redo att kunna ta emot batongen, som kan vara personens problem, ångest, oro, rädsla. Ska vara medmänniskan som är redo att kunna hjälpa den som springer att lämna batongen ifrån sig och kanske vara den som springer den sista biten och åt personen lämnar batongen vid Jesus fötter.

Vi ska vara redo att hjälpa den som löper på livets långa, krokiga och steniga bana att få vila, få vila i Jesus famn vilken är kunskapen om att det finns en medmänniska som bryr sig .

Alltså Jesus händer och fötter ska vi vara och även Jesus famn.

OM du inte vill att ditt liv ska förändras ser inte på Hela denna musikvideo

http://www.youtube.com/watch?v=NBZg6nq0QEo

Sant eller falskt! Vilket är det? Funderingar kring den kristna tron

Det finns människor som säger : ”Inom kristendomen är man inte ”Just  good for goodness sake” utan man gör godhet antigen för att vinna poäng i himlen ”Samla inte skatter på Jorden” eller så gör man det för använda det goda gärningarna för att övertyga andra att bli ”Jesus efterföljare”

Det måste vara hemskt att tror/tycker att kristna människor är på det viset. Då måste det vara en massa människor som är snälla mot de, som tycker om de,  men som inte riktigt menar det. Vilken sorlig tanke!

Jag undrar varför de tror det. Dålig erfarenhet?  De tror att en kristen skulle vara ”lömsk. En som inte visar alla kort, utan döljer sina motiv och drivkrafter”.

Det finns tyvärr sådana människor bland oss kristna. Det hade varit konstigt annars. Människor som vill ha makt över andra, framhäva sig själva på andras bekostnad. Men är man del i en kärleksfull gemenskap, en församling där man får andlig näring genom att studera det som Jesus sagt och gjort samt den visdom och undervisning som hans lärjungar och andra har förmedlat, kan detta förhoppningsvis förebyggas, korrigeras. Jag blir glad att läsa att bland dessa tvivlande människor finns de som trots allt tycker att ”(Det finns givetvis undantag, de mer liberala kristna som inte tolkar bibeln bokstavligt utan ser religion som något socialt kulturellt, och inte en bärare av den absoluta sanningen)”

Det är synd om de som tolkar bibeln bokstavligt. Ofta är de medlemmar i ett samfund som får sina medlemmar biologiskt. Som säger sig ha den absoluta sanningen vilken alla bör rätta sig efter.

Den absoluta sanningen för oss kristna, vad är det?

Att Gud skaparen ville mänskligheten väl, visa sin omtanke, kärlek till oss som är en del av sin skapelse, som har förmågan att resonera kring vad som är rätt och fel och därför kom Gud till vår värld som en människa. Genom honom, Jesus, förmedlade Gud sitt budskap om hur vi ska leva i fred och frid med varandra. Och att Gud, universums skapare visade sin kärlek genom att dö och uppstå för oss. WOW!

Gud finns här nu genom sin Helige Ande. Om du som läser detta är nyfiken och på alvar ber Gud att med sin ande fylla dej med sin kraft, helande ljus och  kärlek, då kommer du att förstå vad jag menar. Lycka till.

Gud välsignar dej!

Jonathan

Ett försök att svara på frågan”Vad är meningen med livet?”

Livets Mening : –

När

När människan blev ”mogen” tillräcklig för att kunna ta emot kunskapen om vad som var rätt och fel ingrep Skaparen/Gud, och förmedlade till henne kunskapen om vilket sätt man måste leva så att de p.g.a. maktbegär, girighet och avundsjuka inte skulle utplåna varandra.  

(En symbolisk beskrivning av detta är bibelns berättelse om Adam och Eva och det som hände i Edens Lustgård.) 

Varför

Människan gavs då en anledning varför de skulle kämpa för att leva efter reglarna/buden/kunskapen som hon fick från Gud. Kampen innebar att man fick en chans att överleva. Att leva ett gott liv.  Därmed fick livet en mening.  

Hur

En enkel sammanfattning av dessa Gudagivna reglar/bud är ”Den Gyllne Regeln” allt vad du vill att människor ska göra mot dig ska du även göra mot dem” alltså att med kärlek, hänsyn och medmänskliga handlanden som medel, har människor en bra chans att få leva i fred och frid med varandra.

 

Motsatsen ser vi dagligen, ser lidande som är resultat av när människor struntar i denna ”livskunskap” och istället låter maktbegär, girighet och avundsjuka vara ”drivmedel” för att skaffa sig ett ”liv”.  

 
 
 
 

  

Tidigare äldre inlägg