Tankar kring LUST

Tankar kring LUST 11-01-09 

Har ni någonsin tänkt, hur skulle det vara om vi människor endast åt råa champinjoner, (Stina och kompani skulle inte behövas) om det inte fanns något behov av sex därför att människor förökade sig genom att dela på sig ungefär som en av de allra enklaste mikroorganismer, ameban gör? (utifrån vår ståndpunkt…………… mycket tråkigt!)

Nej,  jag tror att det som skiljer oss människor från allt annat är att vi drivs medvetat  och omedvetat av den starka driften LUST. Utan lust skulle vi vara som amebor. Inget mål eller mening somvår förstånd kan fatta bara en evig varande och görande  Tänk efter, det är LUST som driver oss att göra det mest av det som vi gör! Om vi är helt utan lust, då…. dör vi!?  

Nu, när jag säger LUST  menar jag inte endast det sexuella. Nej, den är mycket större. Den  gör att vi sträver efter att tillfredsställa      oss på alla plan dvs att tillfredsställa vår Kroppsligt, Andligt ochSjälsligt hunger, så att  vi få en existensiell Mättnadskänsla.                                       

Vi människor är  olika och därför har olika behov av att tillfredsställa dessa 3, men en sak är säker, får vi våra behov av att tillfredsställa,  mår vi prima.

Mår man inte bra en längre tid är det nog dags att se över sin livssituationen.    Gör en ”revision”, bokslut över hur man har det. Kolla hur mycket som finns i Kroppens, Andens och Själens konton och finns det brister i en, två eller alla tre, fundera över varför och vad man skulle kunna göra för att de ska nå upp till nivån som trygger det framtida livets ”ekonomiska” behovet.

Blir det obalans i vår ”person”, det bilr brist på Kroppens, Andens eller Själens konton, tappat lusten, tappat suget, kan detta betyda att balansen måste försöka återställas t.ex.via motion, kost och avståndstagande till saker och ting som är skadliga.

Vad ”återställande av  balans t.ex.via motion, kost och avståndstagande till saker och ting som är skadliga”  innebär naturligtvis olika för var och en.

 De skadliga tingen vi ska ta avstånd till  kan  t.ex. vara rökning, sprit, fetma, stress, ett destruktivt förhållande, allmänt ointresse. Sådant påverkar inte endast kroppen, Hela vår person får lida. 

Vi behöver en näringsrik kost för Kroppen, Själen och Anden vilket kan betyda god, nyttig mat, motion och även saker som  t.ex. att läsa, tänka, fundera på nya  saker, att umgås och utbyta tankar med andra.

 Andliga övningar, t.ex. meditation, bön, exisitentiellt vägledning som man kan få genom engagemang i en livsåskådning är också näringsrika.

Jag tror säkert att vi alla vill att våra liv ska vara lustfyllda och njutbara så gott det går, därför måste vi vara aktiva och ta itu med eventuella neagtiva saker så att vår passivitet inte blir till ett hinder för att nå vårt mål.  OCH om vi upplever en förbättring ska vi inte glömma att dela med oss av denna kunskap och dess glädje  med de som har tappat suget, slutat ”lusta” pga att de har upprepat gångar misslyckats.

Intressant hur en enkel fundering kan leda till så många spännande och (tycker jag) vettig slutsatser. Vad tycker du?

Jonathan

Annonser