Beröva Breivik hans namn, hans identitet!

 Vid olika tider i i Sveriges massmedierapportering har man använt en beteckning, en synonym för en person som är misstänkt vara skyldig för ett allvarligt brott ofta med våldsinslag. Beteckningen 29-åring har varit ofta framkommande. Därför när man läser en löpsedel och orden 29-åring finns med är det lätt att man omedvetet associera till en brottsling som brukat våld. Orden 29-åring är endast en beskrivning, en beteckning på en okänd som  egentlig inte är någon förrän han eller hon fått ett namn.

De sista veckorna har man inte kunnat undvika höra namnet på mannen som är ansvarig för 77 människors död och av dessa var 69 ungdomar. Vi har fått läsa och förfäras över hur han kallblodigt och systematiskt gick till väga när han sköt dessa unga försvarslösa människor ibland mer än en gång. Vi har fått höra om hans manifest, sett löpsedlarnas bilder på hans ansikte där han verkar nöjd över all uppmärksamhet.  Och det har han verkligen fått, vi vet hur han ser ut, delvis hur han tänker och vad han heter.

Namnet Anders Bekring Breivik eller endast Breivik är numera välkänd. Och är det inte  just det som han ville? Naturligtvis!

Många vet bestämt vad de skulle vilja göra med honom om de fick honom i sitt våld men det finns faktiskt ett bättre sätt.  Låt oss beröva honom av hans berömdhet genom att beröva honom av hans identitet. Alltså i fortsättning kallar honom för t.ex. ”den norske massmördaren”… ”Utöya barnamördaren” …. ”Utöya terrorist och barnamördaren”…..eller något annat som i några korta ord beskriver och sammanfattar brottet och brottslingen.

Han är inte värdig ett namn. Visst, skriver om brottet, tillvägagångssättet, manifestet, personen, men ger inte honom  ett namn och helst inte heller ett ansikte. Han förtjänar inte rätten att vara någon. Gör man allt detta har han förlorat allt, rätten till kändisskap, förundran, beundran och berömmelse. Han skulle för resten av sitt liv förbli och för vara som man säger på engelska ”a nobody”!  

Så, låt oss nu spärrar in Utöya barnamördarens identitet i glömskans fängelsehåla,……..kastar bort nyckeln ……… och……..hoppas att han någon gång visar han är värd att minnas  genom att be den Gud som han förnekar och de drabbades anhöriga om förlåtelse.

Annonser

Den kristna tron handlar om trädgårdsskötsel?!

11 – 01 – 20

Här ni någonsin tänkt tanken att den kristna trons innebörd kan liknas med trädgårdsskötsel?  Att unga växter/plantor är som människor och att vi kristna har ansvaret att sköta om dem genom att ge de fredens och fridens näring? Näring som Gud har gett oss genom Jesus och vilket vi ska sprida vidare till hela mänskligheten?

Tänk, den välnärda mänskligheten kan växa och får en motståndskraft som hindrar att den blir fördärvad av de som är självupptagna och maktsugna. Sådana som ville suga upp all näring från jorden och lämnar växterna att dö eller så klena att frukten som de bär duger knappt till någonting nyttigt!

Jag tycker att vi bör reflektera över detta därför att enligt min mening är det just det som är varje kristens ansvarsområde.

Nedan finns en liknelse som jag tror skulle kunna hjälpa oss förstå och komma ihåg alvaret av uppdraget som getts oss.

 ———————

Först finns det Trädgårdsmästaren, som äger alla trädgårdar.

Under Honom finns alla de i Hans tjänst. Alla de som sköter om trädgårdarnas rabatter, har ansvar för de små plantor som växer där. De har ansvaret för att dessa får närning, att inget ogräs växer i rabatterna och även för att trädgårdarna är vackra rofyllda och trivsamma platser. 

 Och det är Trädgårdsmästarens Son som ansvarar att ta hand om dessa ”trädgårdsskötare”.  Ser till att de får all den uppmuntran och omsorg som de behöver för att kunna utföra det viktiga arbete som tilldelats dem.

Och sedan finns Agronomen som har den viktiga uppgift att blanda gödseln.

Det finns gott om det. Trädgårdsskötarna gå till Honom när det behövs.

Allt de behöver göra är att be Honom om det. De får mer än tillräckligt och det är varje trädgårdsskötares uppgift att se till att varje planta ges rätt dos. För mycket eller för lite påverkar dess tillväxt.

Agronomen är klok och kan ge råd men i längden det är skötarens ansvar.

Sonen står där och ser på. Ibland ger Han råd, men oftast säger Han ”om du hade kommit ihåg vad som står i boken skulle du veta eller hur? Skynda och kolla. Och tar inte för lång tid. Plantorna behöver dig!”

Sonen är vis. Han har varit med länge. Nästan lika länge som sin Far.

Det händer ibland att plantor dör. Det spelar ingen roll hur mycket trädgårdsskötarna pysslar om dem. På grund av någon sorts  sjukdom, eller på grund av skador i genetiken kan de inte växa som de andra. De dör bara.

Det som har varit växten läggs i komposten och blir till ny jord. Den energi, ”liv”, det som var nödvändigt för att växten skulle ”bli”, återgår till Trädgårdsmästaren därför att det är Han som är ansvarig för att sätta frön

 Vi kristna är som trädgårdsskötar vilka har blivit invigda i trädgårdsskötselns konst och därmed har vi ett stort ansvar eftersom Trädgårdsmästaren har många trädgårdsland. Det finns så många att vi inte har en chans att vårda dem alla. Därför har vi ett ansvar att  rekrytera nya människor  och ser till att de utbildads i trädgårdskötselnskonst.

Tankar kring LUST

Tankar kring LUST 11-01-09 

Har ni någonsin tänkt, hur skulle det vara om vi människor endast åt råa champinjoner, (Stina och kompani skulle inte behövas) om det inte fanns något behov av sex därför att människor förökade sig genom att dela på sig ungefär som en av de allra enklaste mikroorganismer, ameban gör? (utifrån vår ståndpunkt…………… mycket tråkigt!)

Nej,  jag tror att det som skiljer oss människor från allt annat är att vi drivs medvetat  och omedvetat av den starka driften LUST. Utan lust skulle vi vara som amebor. Inget mål eller mening somvår förstånd kan fatta bara en evig varande och görande  Tänk efter, det är LUST som driver oss att göra det mest av det som vi gör! Om vi är helt utan lust, då…. dör vi!?  

Nu, när jag säger LUST  menar jag inte endast det sexuella. Nej, den är mycket större. Den  gör att vi sträver efter att tillfredsställa      oss på alla plan dvs att tillfredsställa vår Kroppsligt, Andligt ochSjälsligt hunger, så att  vi få en existensiell Mättnadskänsla.                                       

Vi människor är  olika och därför har olika behov av att tillfredsställa dessa 3, men en sak är säker, får vi våra behov av att tillfredsställa,  mår vi prima.

Mår man inte bra en längre tid är det nog dags att se över sin livssituationen.    Gör en ”revision”, bokslut över hur man har det. Kolla hur mycket som finns i Kroppens, Andens och Själens konton och finns det brister i en, två eller alla tre, fundera över varför och vad man skulle kunna göra för att de ska nå upp till nivån som trygger det framtida livets ”ekonomiska” behovet.

Blir det obalans i vår ”person”, det bilr brist på Kroppens, Andens eller Själens konton, tappat lusten, tappat suget, kan detta betyda att balansen måste försöka återställas t.ex.via motion, kost och avståndstagande till saker och ting som är skadliga.

Vad ”återställande av  balans t.ex.via motion, kost och avståndstagande till saker och ting som är skadliga”  innebär naturligtvis olika för var och en.

 De skadliga tingen vi ska ta avstånd till  kan  t.ex. vara rökning, sprit, fetma, stress, ett destruktivt förhållande, allmänt ointresse. Sådant påverkar inte endast kroppen, Hela vår person får lida. 

Vi behöver en näringsrik kost för Kroppen, Själen och Anden vilket kan betyda god, nyttig mat, motion och även saker som  t.ex. att läsa, tänka, fundera på nya  saker, att umgås och utbyta tankar med andra.

 Andliga övningar, t.ex. meditation, bön, exisitentiellt vägledning som man kan få genom engagemang i en livsåskådning är också näringsrika.

Jag tror säkert att vi alla vill att våra liv ska vara lustfyllda och njutbara så gott det går, därför måste vi vara aktiva och ta itu med eventuella neagtiva saker så att vår passivitet inte blir till ett hinder för att nå vårt mål.  OCH om vi upplever en förbättring ska vi inte glömma att dela med oss av denna kunskap och dess glädje  med de som har tappat suget, slutat ”lusta” pga att de har upprepat gångar misslyckats.

Intressant hur en enkel fundering kan leda till så många spännande och (tycker jag) vettig slutsatser. Vad tycker du?

Jonathan

Svar på frågor om friaviljan,Gud & orättvisor samt det universala kretsloppet

Frågor som ställdes utifrån mitt svar på ett ämne som fanns på ett Blogg :

1 : Angående fri vilja så tycker jag det där låter lite konstigt. Om gud finns bakom allt som sker så behöver vi ju ingen fri vilja? Och har vi en fri vilja så kan ju inte gud ligga bakom allt som sker? Antingen är viljan FRI, eller också är den inte det..”                                                              

2 : Om gud finns bakom allt som sker.. Om gud är en kärleksfull förälder..? Hur förklarar du att en treårig tjej, som enligt alla definitioner, är ”fri från synd” diagnostiseras med leukemi?  

3: Om det är en del i det levande kretsloppet som du är så stolt över så förstår jag bara inte..

 Visst ”Gud” är allt, inget kan existera utan Gud. Men existens är inte samma som nåt som styr. Gud är orsaken men inte verkan. Det skulle Gud kunna vara om Gud hade velat men av kärlek till sin skapelse låter Gud den vara. Kärlek innebär att man låter något, någon har en egen vilja, bestämmer själv.

Styr man, tvingar man sin vilja på något och någon finns ingen frihet. Det finns kristna som fasar över tanken att Darwin skulle ha rätt, att vi människor har utvecklats under miljon tals år tills vi har blivit självständiga tänkande varelser. Detta kan jag inte förstå. De vill tror att Gud skapade man och kvinnan, djur och allt annat levande som färdiga produkt. Det är inte kärlek. Vore det som de påstå skulle jag som du och ropa ut min förbannelse därför att Gud skulle vara orsaken bak om att en treårig tjej drabbas av leukemi.  

Detta skulle betyda att alla fel i människans DNA m.m. är pga att Gud hade gjort det så.  Något skapat, färdig produkt. t.ex. ett universum som lagts ut som en pussel är dött. Naturlagen ”fria viljan” kräver passivitet. Förmågan att se men inte röra.

Fast, för att inte allt bara ”rinner ut i sanden” krävs vissa lagar, reglar för att hålla en viss ordning i kaoset. I universum finns naturlagarna som styr över den ”fria viljans” utveckling. På den mänskliga planen behövs sådana också. 

Gud har haft ett ansvar att införa en ”naturlag” även på denna nivå och har infört sin kärlek för att rädda människan från undergång, så att människan inte blir som så många andra de levande varelser som funnit här på vår jord. Som har blivit till dvs utvecklats under miljontals år för att sedan dör ut.  

Skillnaden mellan oss och de är att vi har fått förmåga att kunna tänka, resonera. Blivit tillräcklig ”intelligenta” för att kunna ta emot kärlekens naturlag. En lag, ett bud som är endast vägledande, något som man kan välja följa eller inte.

Men som skapelsen i övrigt är ”det” som bryter mot  ”lagarna”, som inte kan eller vill låta sig styras av dessa,  dömd att ”dö”, att gå under, brytas ner, försvinner för att resterna sedan blir något annat.

T.ex. en Galax som pga ostabilitet bryter mot naturlagarna ”lever inte länge” och likaså mänskligheten som väljer att lever utan hänsyn, kärlek till sina medmänniskor är också dömd att förgöra sig själv.

Gud har förmedlat kärlekens (natur)lag till människan på olika sätt, sist var genom Jesus Kristus, då Gud för att tydligt visa sin kärlek bröt mot alla reglar och genom Jesus gjorde under för att bevisa Gud är stor, god och vill oss väl och att vi själva ska använda oss av kärlekens budskap för att skapa en stabilitet, fred och frid på vår jord så att så många som möjligt av oss människor ska kunna får det bra.

Går nåt åt skogen, är det vi som har ansvaret. Svälter människor är det inte Gud som är ansvarig,  det är vi som tillåtar det att ske.

Detta som jag har skrivit är nog inte så lätt att förstå men jag har gjort mitt bästa att svara på  frågorna, förklara hur det ligger till åtminstone hur jag har med Guds, Jesus, och den Helige Andens ledning samt mitt begränsat förstånd fått kunskap om saker och tings natur.

Jag uppskattar dessa provocerande frågor därför att de har tvingat mej att tänka, fundera, skriva om svåra ting och under denna resans gång har jag fått nya insikter som jag inte annars hade fått .

Jonathan

Se även mitt första svar som orsakade svaret ovan : (Är Guds handlande eller brist på det orsaken till onskan som finns i vår värld?28 Nov 2010)

Är Guds handlande eller brist på det orsaken till onskan som finns i vår värld?

Hi there!

Intressanta funderingar. Nu ska jag försöka förmedla något som jag tror kan ge dig svar. Alltså, Gud finns bakom och i allt som finns.   Utan Gud kan inget existera. Gud är kraften som gör att allt är. Gud i sin kärlek till sin skapelse, vårt universum, har låtit det ha ”en frivilja”. Det är ”levande”, en evig kretslopp. Ut av det som funnits växer nytt fram. T.ex. ur stjärnstoffet som finns kvar efter gamla stjärnor har exploderat växer nya stjärnor fram.

På vår planet har liv utvecklats och ur det har varelser som har fått betäckningen ”Människor” blivit till. Dessa har utvecklats tills ”de har blivit myndiga” alltså nått en nivå där de har kunnat tänka och resonera själva. I och med det hade de blivit till ”Guds avbild” och när det hände hade Gud plötsligt ett ansvar att vägleda dem så att de inte förgjorde varandra.

Gud brukar inte ingripa i sin skapelse men detta var ett undantag. Liksom skapelsen, universum, har vi en frivilja. Det är en ”Naturlag” så att säga. Gud har gett oss vägledning genom sina utvalda, profeterna och när människan var mogen tillräckligt, kom Gud själv till vår värld, som en människa, Jesus Kristus.

Detta var det enda sätt som skulle göra det möjligt för människor att kunna förstå vem Gud är hur mycket Gud älskar dem. Gud har varit och är lik en kärleksfull förälder som alltid finns där för att ta emot sina barn, trotts att de gick/går sina egna vägar och glömde / glömmer den kärleksfulla vägledning som föräldern vill gav/ge sina barn.

Alltså, Gud har gett oss kunskapen om kärlek till våra medmänniskor, den gyllne regel, och följer vi det blir det fred och frid på jorden. När vi inte gör det och låter lust och habegär styr, beter världens befolkning därefter. Där kärlek och omtanke inte finns fylls den tomma platsen med de onda handlingarnas mörker.

 Vi människor har fått uppdraget att sprida budskapet om Guds kärlek hur vi ska göra för att klara av det. Det goda och dåliga som händer är pga av vår brist eller tack vare hur vi efterlever vårt ansvar. 

Jonathan Ashauer

Se även mitt svar som blev följden  av svaret ovan :  Svar på frågor om friaviljan,Gud & orättvisor samt det universala kretsloppet 

Al Qaida defeated!?!

Hörde på P1 ikväll (10-11-27) att Al Qaida  är på väg att besegras tack vare att folk i den muslimska världen har insett att de inte har någon politisk agenda utan bara vill föra en väpnad kamp mot alla, även de muslimer som de säger sig kämpar för.

En annan intressant sak som sades är att Västväldens fanatiska rädsla för att de finns och kan slå till var och när de vill, samt alla dessa absurda försiktighetsåtgärder har gjort att Al Qaida har vunnit utan att avfira ett enda skott. Tål att tänka på!

Och att det finns en hel industri som byggds upp för att hålla säkerhetens nivå hög och även om faran är över kommer den industri att se till att den finns kvar eftersom mycket pengar har investerats.

Tack George!

Att själv får bestämma över sin kropp

Det har länge varit så att kvinnor har fått bestämma över sina kroppar, alltså fått själva bestämma om de ville eller ej göra abort och detta är något som idag de flesta människor inte ifrågasätter.

Varför ska det då vara en så stor grej när en person med en dödlig sjukdom eller handikapp som får en livsuppehållande behandling önskar att själv få bestämma om den ska avbrytas eller ej?

Alltså att själv få bestämma att avbryta  behandlingen vilken om den inte hade funnits hade inneburit att man hade fått dö en naturlig död?

Finns det en sådan önskan hos en person, ville man göra en noggrann utredning för att vara säker på att beslutet inte har fattas i samband med en depression.

Bra!

Men jag undrar, görs en sådan utredning för att ta reda på om en kvinna som ville göra abort inte gör det när hon är deprimerad?

Tidigare äldre inlägg