Om det finns någon som kan få fred i Israel / Palestina så är det Påven Franciskus.

Påven i Israel \ Palestina 26 maj 2014

Francis besök till Betlehem, var extraordinärt då han blev den första påven någonsin att flyga direkt in i Västbanken och vilken hänvisade till det israelisk-ockuperade territorium som ”Staten Palestina”.

Annonser

Bild

Sabeel Wave of Prayer, Thursday, January 19, 2012

Each Thursday at noon in Jerusalem, Sabeel holds a Communion service that is open to the community. It is a time to join together to discuss how the scriptures apply to our lives today, to pray for the needs of this region and our world and to share the Eucharist. Starting in the Pacific Islands, passing through Asia, Africa, Palestine, Europe, the Americas and on around the globe, we pray for peace with justice.

 

 

Sabeel Wave of Prayer, Thursday, January 19, 2012

 

  • We mourn the recent legislation, “the nationality and entry into Israel law,” passed by the Knesset. This law ends all hope of family unification for Arab families, as it obstructs people from the West Bank or other Arab “enemy countries” from living in Israel, even if they are married to an Arab Israeli.  In Jerusalem alone, the law will affect over 100,000 people who must now make an agonizing choice.  

 

We ask God for guidance for each person who will make a difficult choice because of the law.  Should they relocate to keep their family together, losing their residency rights in Jerusalem (health insurance, businesses, right to visit, children’s benefits, social security)? Or should they remain and face consequences from the Israelis for residing “illegally” together in Jerusalem or anywhere else in Israel?  As couples and families face the intimate consequences of demography engineered to diminish the number of Arabs in Israel, we pray fervently for their wellbeing. Lord in your mercy…

 

  • God sends rain on the righteous and the unrighteous…and we thank God for the rainfall in Palestine this winter, up 10% from last year.  We pray for farmers, for a good planting season leading to a bountiful harvest.  Lord in your mercy…

 

  • As Palestinian students returned this week to begin a new semester at universities in the United States and other countries, Sabeel received reports of increased harassment and intimidation tactics from Israeli security at Ben Gurion airport (Tel Aviv).  We lament the unequal treatment of Palestinians at the Israeli airport.  We pray that freedom of movement soon becomes reality, and customer service unaffected by racial profiling becomes a value.  Lord in your mercy…

 

  • We pray for the Sabeel visioning and planning meeting on Friday, January 20th.  We pray for safety in travel to the gathering for all members of the board and assembly. We pray that God’s Spirit will be palpably present in these strategic planning meetings.  Lord in your mercy…

 

  • With the World Council of Churches we pray for the churches and residents of Cyprus, Greece, and Turkey.  We lift them up to God, in whose compassion we rest.  Lord in your mercy…

Draken i öster har vaknat! Akta er!

Jag hörd på radion kring den 28e sept. att EU hade vänt sig till Kina för att låna pengar som hjälp till att fylla det stora svarta håll som orsakats av Greklands misskötsel av sin ekonomi. Ett svart hål som kan växa ännu större om Italien och kanske ännu flera länder inom EU hamnar i ekonomisk kris. Blir Kina välvillig skulle inte vara konstigt. Genom att ge ”bistånd” får de via EU plösligt makt och inflyttande över Europa.

Det ville Kina naturligtvis ha. Landet har skaffat sig inflyttande i vissa afrikanska länder via att ”hjälpa” dem med utbyggnad av infrastruktur som t.ex. väger och detta görs inte som välgörenhet, nej, Kina förväntar sig saker i gengäld t.ex. gynnsamma rättigheter att utvinna ländernas naturresurser.

2007 var jag på en rundresa i Kina och vår kunniga guide berättade att Kina hade stora reserver utländska valutor vilka om de ville, skulle kunna användas som utpressningsmedel. Skulle t.ex. Kina inte få etablera sig i ett Europeiskt land kunde Kinas ledning kunna hota att sätt landet och därmed alla i eurosamarbetet i ekonomisk kris vilket skulle göra Euron nästan värdelös.

Just vid den tiden då jag reste ville det kinesiska företaget Fanerdun etablera sig i Sverige, etablera sig i Kalmar! Det skulle bli en stor satsning. De skulle bygga upp en permanent utställning som skulle, för Sverige och andra länder visa upp Kinas kultur samt industriellt kompetens samt varit en bas för kinesiska grossister. Det hade också inneburit att 400 kinesa skulle flyttas till Kalmar. Satsningen skulle bli en språngbräda för Kines investering i Europa. Hade Sveriges regering av någon anledning sagt nej till detta skulle Kinas ledning om de hade velat kunna förstöra Sveriges ekonomi.

Som det var blev det inget av med satsningen. Kinas ledning satt stötesten för det hela genom att inte tillåta valutautförsel från landet. Byggnaderna står övergivna, ett monument över hur det kan bli när ett lands regering och landets företag är ur takt med varandra.

Kina är ett ofantligt stort och mångfaldigt land. Detta innebär tror jag att många européer inte kan begripa det. Det är ett land för vilket man bör ha stor respekt men samtidigt vara vaksam och inte vara godtrogen när det gäller dess avsikter.

Tänk, Kina var ett land dit man för 50?år sedan skickade missionärer för att frälsa kinesar till den kristna tron! Ett land som trollade fram romantiska bilder på kinesa bönder som med böjda rygg, och upp till sina knän i vatten arbetade i sina risodlingar. Man såg Kina endast som ett land som var underutvecklat där folken var fattiga och till antal många!

Nu måste man tänka om! Draken i östern har vaknat! Kina har blivit en stor makt vilket bör få alla sina tidigare biståndsgivare att darra av rädsla. Därför bör man tänka två gångar innan man gör sig beroende av en drake därför att tror jag en hungrig drake är inte så noga på vem eller vad den slukar för att stilla sin hunger.  

Med tanke på detta borde vi kanske vara väldigt tacksam för att det inte blev någon kines satsning i Kalmar?

USA, ett land där 46 miljonermänniskor är fattiga och de med pengar ville inte hjälpa genom höjda skatter.

OBS!  Texten nedan är textutklipp  från  Sveriges Radios P1 sidor  

Nyheter/Ekot                                

46 miljoner under fattigdomströskeln i USA

Publicerat: onsdag 14 september kl 05:00              Fattigdomen i USA har ökat fyra år i rad och förra året levde 46 miljoner amerikaner under den officiella fattigdoms-tröskeln, det är nästan en av sex invånare i USA, bland svarta och personer med rötter i Latinamerika är det värre än så, där är det en av fyra.  Fattigdomen i procent är den högstasedan 1993 och det totala antalet fattiga har aldrig varit så stort sedan man började mätningarna 1959, men nu är förstås den sammanlagda befolkningen mycket större.         

 

Nyheter/Ekot Svårt för Obama att få igenom miljonärsskatt

Publicerat: 110918 kl 17:49         President Obama har planer på att införa en ny miljonärsskatt, höjda skatter för de allra rikaste amerikanerna, för att minska budgetunderskottet. Men han kommer att få svårt att få igenom det eftersom republikanerna är kategoriskt mot alla skattehöjningar.

Miljonärsskatten ska kallas Buffet-regeln efter Warren Buffet, en av USA:s allra rikaste män. Han har offentligt deklarerat att han själv vill ha högre skatt och han har sagt att han betalar mindre skatt i procent än sin sekreterare. 

Många rika betalar kapitalskatt på de pengar de får vilken är lägre än inkomstskatten och det finns också många kryphål de kan utnyttja. Obamas förslag presenteras i morgon och först då vet man hur det kommer att utformas.

När det gäller inkomstskatten är den högsta marginalskatten nu 35 procent. Obama har länge kämpat för skatten ska höjas i inkomstlägena ovanför 250 000 dollar men Republikanerna har sagt nej och Obama har fått böja sig.

Men nu är han alltså tillbaka och vill ha högre skatt på inkomster på en miljon och över. Det kommer att bli lika svårt nu för Obama att få igenom sitt förslag men om inte annat kan han vinna politiska poäng på det.

Om Republikanerna, som väntat, går emot det, kan Obama utmåla dem som ett parti som bara värnar om miljonärernas intressen.

Republikanerna säger att de rika investerar sina pengar och därigenom skapar jobb för arbetslösa. Men opinionsundersökningar visar att vanliga amerikaner håller med Obama om att skatten på de rika måste höjas.

Äntligen avdragsrätt för gåvor

Äntligen avdragsrätt för gåvor

Ett blogginlägg av Tuve Skånberg riksdagsledamot (KD)tuves | september 7, 2011 at 7:35 e m | Taggar: Kultur, Politik | Kategorier: Kultur, Politik | URL: http://wp.me/poV77-m5

I Sverige testamenteras årligen stora belopp till ideella ändamål som forskning och till museiverksamhet, liksom till ideella föreningar som till exempel kyrkor, idrottsföreningar och hjälporganisationer. Skulle det vara möjligt att få ge redan medan man lever och få göra skatteavdrag för gåvan så skulle helt säkert gåvorna bli än större. I dag har alla länder runt omkring oss i Europa gjort det möjligt för enskilda och företag att på något sätt göra avdrag för gåvor och sponsring. Rätten att göra avdrag för ideella gåvor har debatterats i Sveriges riksdag sedan mer än 50 år. Nu äntligen genomför alliansregeringen detta.

Från den 1 januari nästa år blir det som Kristdemokraternas slagits för i så många år verklighet: Alla får göra skatteavdrag på 25 procent för den gåva (på minst 200 kronor) som man skänker till en frivilligorganisation som arbetar med att hjälpa människor eller som främjar vetenskaplig forskning. Det kan exempelvis handla om bidrag till Stadsmissionen eller till Cancerfonden. Men det kan också handla om gåvor till internationellt arbete.

Vi kristdemokrater har alltid värnat det civila samhället. Ett rikt föreningsliv, ett stort ideellt och socialt engagemang är ofta det som bidrar till att vi människor växer och utvecklas som personer. Med en avdragsrätt för gåvor kommer det civila samhället att få en riktig injektion. Det har vi kristdemokrater all anledning av vara stolta över.

Vi påstår inte att reformen är färdig, men det var så långt som vi kunde få med oss övriga allianspartier idag. Vi kommer att fortsätta kämpa för att öka möjligheten att få ge med avdragsrätt. I Norge infördes för flera år sedan en avdragsrätt för gåvor på sammanlagt 6 000 norska kronor under ett år, som sedan höjdes till 12 000 kronor. När den norska regeringen fördubblade avdragsrätten på detta sätt, innebar det en 30-procentig ökning av givandet till exempelvis cancerforskning och sociala stödinsatser för utsatta grupper. I exempelvis Tyskland och Estland får avdrag göras för gåvor upp till 5 procent av bruttoinkomsten. I Storbritannien finns inget tak eller golv för hur mycket man kan göra avdrag för.

Nu äntligen får vi i Sverige möjlighet att ge med avdragsrätt till ideell verksamhet. Det är ett genombrott för att ge människor större inflytande, också över sitt givande. Vi behöver mer av det.

Tuve Skånberg, Skillinge, riksdagsledamot (KD)

Artikeln var publicerad i Helsingborgs Dagblad 2011-09-06

 

Beröva Breivik hans namn, hans identitet!

 Vid olika tider i i Sveriges massmedierapportering har man använt en beteckning, en synonym för en person som är misstänkt vara skyldig för ett allvarligt brott ofta med våldsinslag. Beteckningen 29-åring har varit ofta framkommande. Därför när man läser en löpsedel och orden 29-åring finns med är det lätt att man omedvetet associera till en brottsling som brukat våld. Orden 29-åring är endast en beskrivning, en beteckning på en okänd som  egentlig inte är någon förrän han eller hon fått ett namn.

De sista veckorna har man inte kunnat undvika höra namnet på mannen som är ansvarig för 77 människors död och av dessa var 69 ungdomar. Vi har fått läsa och förfäras över hur han kallblodigt och systematiskt gick till väga när han sköt dessa unga försvarslösa människor ibland mer än en gång. Vi har fått höra om hans manifest, sett löpsedlarnas bilder på hans ansikte där han verkar nöjd över all uppmärksamhet.  Och det har han verkligen fått, vi vet hur han ser ut, delvis hur han tänker och vad han heter.

Namnet Anders Bekring Breivik eller endast Breivik är numera välkänd. Och är det inte  just det som han ville? Naturligtvis!

Många vet bestämt vad de skulle vilja göra med honom om de fick honom i sitt våld men det finns faktiskt ett bättre sätt.  Låt oss beröva honom av hans berömdhet genom att beröva honom av hans identitet. Alltså i fortsättning kallar honom för t.ex. ”den norske massmördaren”… ”Utöya barnamördaren” …. ”Utöya terrorist och barnamördaren”…..eller något annat som i några korta ord beskriver och sammanfattar brottet och brottslingen.

Han är inte värdig ett namn. Visst, skriver om brottet, tillvägagångssättet, manifestet, personen, men ger inte honom  ett namn och helst inte heller ett ansikte. Han förtjänar inte rätten att vara någon. Gör man allt detta har han förlorat allt, rätten till kändisskap, förundran, beundran och berömmelse. Han skulle för resten av sitt liv förbli och för vara som man säger på engelska ”a nobody”!  

Så, låt oss nu spärrar in Utöya barnamördarens identitet i glömskans fängelsehåla,……..kastar bort nyckeln ……… och……..hoppas att han någon gång visar han är värd att minnas  genom att be den Gud som han förnekar och de drabbades anhöriga om förlåtelse.

Sabeel Wave of Prayer, Thursday, July 7, 2011

Each Thursday at noon in Jerusalem, Sabeel holds a Communion service that is open to the community. It is a time to join together to discuss how the scriptures apply to our lives today, to pray for the needs of this region and our world and to share the Eucharist. Starting in the Pacific Islands, passing through Asia, Palestine, Europe, the Americas and on around the globe, we pray for peace with justice.

 SabeelWave of Prayer, Thursday, July 7, 2011

  ►  As the illegal siege of the 1.6 million people who live in the Gaza Strip without freedom and human dignity continues, we pray for the approximately 500 conscience minded people from around the world who plan to fly into Ben Gurion International Airport on Friday in a non-violent act of solidarity with the Palestinian people.  We pray for those on the Freedom Flotilla II who have been turned back from coming into Gaza. As new plans are underway for those coming by air and sea, we pray that the illegal siege of Gaza will come to an end so that peace, justice, and hope may be realized.  Lord, in your mercy, Hear our prayer.

 ►  We pray for the group of Protestant pastors in the Netherlands who signed a petition last week to call on the Protestant Church to break all bonds with Sabeel.  We pray, “Father, forgive them, for they do not know what they are doing.”  We pray that they will start to understand that having a bond with the Jewish people does not imply the condoning of injustice against the Palestines, and that following Christ includes working for peace and justice for all God’s children.  We pray for wisdom and courage for both Friends of Sabeel and the churches in the Netherlands, to continue to work for a just peace in Israel and Palestine.  Lord, in your mercy, Hear our prayer.

►  We pray for the participants and leaders of the Clergy Wives Retreat this week.  May they find moments of rest and rejuvenation.  We also pray for Sabeel’s Youth and Young Adult ministries and programs through bible studies and the upcoming Single’s dinner.   We thank You, God, for the young people who want to make a Christian difference with their lives.  Lord, in your mercy, Hear our prayer.

 With the Prayer Cycle of the World Council of Churches, we pray for:

Colombia, Ecuador, Venezuela

(http://www.oikoumene.org/en/resources/prayer-cycle.html)

Tidigare äldre inlägg