Den kristna tron handlar om trädgårdsskötsel?!

11 – 01 – 20

Här ni någonsin tänkt tanken att den kristna trons innebörd kan liknas med trädgårdsskötsel?  Att unga växter/plantor är som människor och att vi kristna har ansvaret att sköta om dem genom att ge de fredens och fridens näring? Näring som Gud har gett oss genom Jesus och vilket vi ska sprida vidare till hela mänskligheten?

Tänk, den välnärda mänskligheten kan växa och får en motståndskraft som hindrar att den blir fördärvad av de som är självupptagna och maktsugna. Sådana som ville suga upp all näring från jorden och lämnar växterna att dö eller så klena att frukten som de bär duger knappt till någonting nyttigt!

Jag tycker att vi bör reflektera över detta därför att enligt min mening är det just det som är varje kristens ansvarsområde.

Nedan finns en liknelse som jag tror skulle kunna hjälpa oss förstå och komma ihåg alvaret av uppdraget som getts oss.

 ———————

Först finns det Trädgårdsmästaren, som äger alla trädgårdar.

Under Honom finns alla de i Hans tjänst. Alla de som sköter om trädgårdarnas rabatter, har ansvar för de små plantor som växer där. De har ansvaret för att dessa får närning, att inget ogräs växer i rabatterna och även för att trädgårdarna är vackra rofyllda och trivsamma platser. 

 Och det är Trädgårdsmästarens Son som ansvarar att ta hand om dessa ”trädgårdsskötare”.  Ser till att de får all den uppmuntran och omsorg som de behöver för att kunna utföra det viktiga arbete som tilldelats dem.

Och sedan finns Agronomen som har den viktiga uppgift att blanda gödseln.

Det finns gott om det. Trädgårdsskötarna gå till Honom när det behövs.

Allt de behöver göra är att be Honom om det. De får mer än tillräckligt och det är varje trädgårdsskötares uppgift att se till att varje planta ges rätt dos. För mycket eller för lite påverkar dess tillväxt.

Agronomen är klok och kan ge råd men i längden det är skötarens ansvar.

Sonen står där och ser på. Ibland ger Han råd, men oftast säger Han ”om du hade kommit ihåg vad som står i boken skulle du veta eller hur? Skynda och kolla. Och tar inte för lång tid. Plantorna behöver dig!”

Sonen är vis. Han har varit med länge. Nästan lika länge som sin Far.

Det händer ibland att plantor dör. Det spelar ingen roll hur mycket trädgårdsskötarna pysslar om dem. På grund av någon sorts  sjukdom, eller på grund av skador i genetiken kan de inte växa som de andra. De dör bara.

Det som har varit växten läggs i komposten och blir till ny jord. Den energi, ”liv”, det som var nödvändigt för att växten skulle ”bli”, återgår till Trädgårdsmästaren därför att det är Han som är ansvarig för att sätta frön

 Vi kristna är som trädgårdsskötar vilka har blivit invigda i trädgårdsskötselns konst och därmed har vi ett stort ansvar eftersom Trädgårdsmästaren har många trädgårdsland. Det finns så många att vi inte har en chans att vårda dem alla. Därför har vi ett ansvar att  rekrytera nya människor  och ser till att de utbildads i trädgårdskötselnskonst.

Annonser

Tankar kring LUST

Tankar kring LUST 11-01-09 

Har ni någonsin tänkt, hur skulle det vara om vi människor endast åt råa champinjoner, (Stina och kompani skulle inte behövas) om det inte fanns något behov av sex därför att människor förökade sig genom att dela på sig ungefär som en av de allra enklaste mikroorganismer, ameban gör? (utifrån vår ståndpunkt…………… mycket tråkigt!)

Nej,  jag tror att det som skiljer oss människor från allt annat är att vi drivs medvetat  och omedvetat av den starka driften LUST. Utan lust skulle vi vara som amebor. Inget mål eller mening somvår förstånd kan fatta bara en evig varande och görande  Tänk efter, det är LUST som driver oss att göra det mest av det som vi gör! Om vi är helt utan lust, då…. dör vi!?  

Nu, när jag säger LUST  menar jag inte endast det sexuella. Nej, den är mycket större. Den  gör att vi sträver efter att tillfredsställa      oss på alla plan dvs att tillfredsställa vår Kroppsligt, Andligt ochSjälsligt hunger, så att  vi få en existensiell Mättnadskänsla.                                       

Vi människor är  olika och därför har olika behov av att tillfredsställa dessa 3, men en sak är säker, får vi våra behov av att tillfredsställa,  mår vi prima.

Mår man inte bra en längre tid är det nog dags att se över sin livssituationen.    Gör en ”revision”, bokslut över hur man har det. Kolla hur mycket som finns i Kroppens, Andens och Själens konton och finns det brister i en, två eller alla tre, fundera över varför och vad man skulle kunna göra för att de ska nå upp till nivån som trygger det framtida livets ”ekonomiska” behovet.

Blir det obalans i vår ”person”, det bilr brist på Kroppens, Andens eller Själens konton, tappat lusten, tappat suget, kan detta betyda att balansen måste försöka återställas t.ex.via motion, kost och avståndstagande till saker och ting som är skadliga.

Vad ”återställande av  balans t.ex.via motion, kost och avståndstagande till saker och ting som är skadliga”  innebär naturligtvis olika för var och en.

 De skadliga tingen vi ska ta avstånd till  kan  t.ex. vara rökning, sprit, fetma, stress, ett destruktivt förhållande, allmänt ointresse. Sådant påverkar inte endast kroppen, Hela vår person får lida. 

Vi behöver en näringsrik kost för Kroppen, Själen och Anden vilket kan betyda god, nyttig mat, motion och även saker som  t.ex. att läsa, tänka, fundera på nya  saker, att umgås och utbyta tankar med andra.

 Andliga övningar, t.ex. meditation, bön, exisitentiellt vägledning som man kan få genom engagemang i en livsåskådning är också näringsrika.

Jag tror säkert att vi alla vill att våra liv ska vara lustfyllda och njutbara så gott det går, därför måste vi vara aktiva och ta itu med eventuella neagtiva saker så att vår passivitet inte blir till ett hinder för att nå vårt mål.  OCH om vi upplever en förbättring ska vi inte glömma att dela med oss av denna kunskap och dess glädje  med de som har tappat suget, slutat ”lusta” pga att de har upprepat gångar misslyckats.

Intressant hur en enkel fundering kan leda till så många spännande och (tycker jag) vettig slutsatser. Vad tycker du?

Jonathan

One of Ashauer’s words of wisdome :

 

Det är bättre att dö fattig och nöjd än rik och missbelåten!!