Ber för Nordkores ledning!

Käre himmelske Fader,

du som genom din son Jesus Kristus har vittnat om din kärlek och nu genom din  Helge Ande sprider din kärleksfulla makt över hela världen; vi ber för Kim Jong II, överbefälhavare för Nordkoreas väpnade styrkorna, för hans son Kim Jong Un samt sin syster Kim Kyong Hui som gjorts till generaler.

Jesus kom till dem genom vittnesbörd från en av de som har dig som sin herre.

Helige Ande ge de inte ro i själen foran de låter sig renas av ditt ljus, vänder om och tala om fred och liv istället för krig och död.

Annonser

Vad som har skett n.d.g. den nya partikonferensen i Nordkorea

Resultat från den nyligen hållna partikonferensen i Nordkorea

I Nordkorea har man nyligen hållit partikonferens och då offentliggjordes att Kim Jong II, i sin egenskap av överbefälhavare för de väpnade styrkorna, utsett sin son Kim Jong Un samt sin syster Kim Kyong Hui till generaler. Sonen Kim Jong Un valdes förra året in som ledamot och representant för en av landets provinser i högsta folkförsamlingen. Vid partikonferensen igår valdes han in i arbetarpartiets centralkommitté. Samtidigt valdes han till en av de två vice-ordförandeposterna i partiets centrala militärkommission. Partiets centrala militärkommission leds av Kim Jong II. Kim Jong II omvaldes till generalsekreterare för kommunistpartiet

Gud hjälp oss!

Är Guds handlande eller brist på det orsaken till onskan som finns i vår värld?

Hi there!

Intressanta funderingar. Nu ska jag försöka förmedla något som jag tror kan ge dig svar. Alltså, Gud finns bakom och i allt som finns.   Utan Gud kan inget existera. Gud är kraften som gör att allt är. Gud i sin kärlek till sin skapelse, vårt universum, har låtit det ha ”en frivilja”. Det är ”levande”, en evig kretslopp. Ut av det som funnits växer nytt fram. T.ex. ur stjärnstoffet som finns kvar efter gamla stjärnor har exploderat växer nya stjärnor fram.

På vår planet har liv utvecklats och ur det har varelser som har fått betäckningen ”Människor” blivit till. Dessa har utvecklats tills ”de har blivit myndiga” alltså nått en nivå där de har kunnat tänka och resonera själva. I och med det hade de blivit till ”Guds avbild” och när det hände hade Gud plötsligt ett ansvar att vägleda dem så att de inte förgjorde varandra.

Gud brukar inte ingripa i sin skapelse men detta var ett undantag. Liksom skapelsen, universum, har vi en frivilja. Det är en ”Naturlag” så att säga. Gud har gett oss vägledning genom sina utvalda, profeterna och när människan var mogen tillräckligt, kom Gud själv till vår värld, som en människa, Jesus Kristus.

Detta var det enda sätt som skulle göra det möjligt för människor att kunna förstå vem Gud är hur mycket Gud älskar dem. Gud har varit och är lik en kärleksfull förälder som alltid finns där för att ta emot sina barn, trotts att de gick/går sina egna vägar och glömde / glömmer den kärleksfulla vägledning som föräldern vill gav/ge sina barn.

Alltså, Gud har gett oss kunskapen om kärlek till våra medmänniskor, den gyllne regel, och följer vi det blir det fred och frid på jorden. När vi inte gör det och låter lust och habegär styr, beter världens befolkning därefter. Där kärlek och omtanke inte finns fylls den tomma platsen med de onda handlingarnas mörker.

 Vi människor har fått uppdraget att sprida budskapet om Guds kärlek hur vi ska göra för att klara av det. Det goda och dåliga som händer är pga av vår brist eller tack vare hur vi efterlever vårt ansvar. 

Jonathan Ashauer

Se även mitt svar som blev följden  av svaret ovan :  Svar på frågor om friaviljan,Gud & orättvisor samt det universala kretsloppet 

Al Qaida defeated!?!

Hörde på P1 ikväll (10-11-27) att Al Qaida  är på väg att besegras tack vare att folk i den muslimska världen har insett att de inte har någon politisk agenda utan bara vill föra en väpnad kamp mot alla, även de muslimer som de säger sig kämpar för.

En annan intressant sak som sades är att Västväldens fanatiska rädsla för att de finns och kan slå till var och när de vill, samt alla dessa absurda försiktighetsåtgärder har gjort att Al Qaida har vunnit utan att avfira ett enda skott. Tål att tänka på!

Och att det finns en hel industri som byggds upp för att hålla säkerhetens nivå hög och även om faran är över kommer den industri att se till att den finns kvar eftersom mycket pengar har investerats.

Tack George!

The Victory Chant.

http://www.youtube.com/watch?v=7wWynUbEYg0&feature=related

Detta ska spelas högt!

Ursäkta ”Jehovas Vittnen bilden” i bakgrunden

En kort reflection n.d.g. hemskickandet av kristna Irakier bl.an.

Vad är det för sorters människor på Migrationsverket (jag vet inte om det är den rätta myndigheten) som kan kallt skicka tillbaka kristna Irakier till en plats där de kristna försöker ta sig därifrån p.g.a. förföljelser? Får dessa utredare, lagtolkare skottpengar?