Företeelsen Lars Wilks och de såkallade Muhammed-rondellhundarna 12mars10

Företeelsen Lars Wilks och de såkallade Muhammed-rondellhundarna 17 mars 2010

I fredags gick jag in på Internet och via Google för första gången såg Lars Wilks teckningar som ska föreställa Muhammed som en rondellhund.

Mannen måste vara ”lite” korkad. Att tro att han i tryckfrihetens namn kan teckna Muhammed på det viset utan att ställa till en massa problem är ganska märkligt. Det ska också poängteras att i den muslimska världen ska man inte göra bilder på Muhammed.

 Jag tror att om han på det sätt hade tecknade Jesus hade det också skapat en mycket starka reaktion bland kristna. Detta trots att vi kristna är ganska luttrade med tanke på Ecce Homo utställningen samt många andra angrepp vilka i konstens och tryckfrihetens namn har gjorts.      Att teckna Jesus som en rondellhund hade orsakat en uppståndelse och en stor själslig smärta bland de vilka upplevde att Jesus på det sättet hade smädats.

Tyvärr finns det människor som Wilks vilka ger sig på saker som har ett trygghetsvärde för många människor, utan att riktigt har någon bra förklaring varför. De verkar njuta av att skapa uppståndelse på andra människors bekostnad.

Jag kan förstå att många muslimer känner sig kränkta. Wilks har inte endast smädat Muhammed genom att påtala hans likhet som en rondellhund utan även tecknat det! 

Nu har även Expressen hoppat på bandvangen och i ”tryckfrihetens namn” publicerat bilderna igen. Jag kan inte låta bli att tro att detta främst gjordes för att sälja tidningar.                        

Varför blev så många muslimer ursinniga över dessa nidbilder?

Jag tror att det är p.g.a. att i många av de länder där Islam är den främsta religionen, har människorna inte fått samma möjligheter som i västvärlden.

De har inte kunnat gå i skolan p.g.a. att i de samhällen där de bor är det traditioner och en fundamentalistisk Islam styr. Därmed har de inte fått ta del av information som skulle hjälpa de att vänja sig med västvärldens ibland stötande sätt att uttrycka sin demokratiska frihet.

Förhoppningsvis ska alla snart få del av utbildningens möjligheter. Under tiden är många muslimer styrda av vad den lokala samt regionala och även landets styre tycker. Tycker dessa att något är fel, tycker de att Lars Wilks handlande är en skymf mot Islam så är det!

Vi kan säga att detta sätt att agera inte är det rätta, inte demokratiskt, men för inte så länge sedan, så var det även i Sverige! Den tidens kultur och styre kan i många fall liknas med det som idag finns i många islamska länder.

Kvinnor fick inte gå klädda hur som helst. Gifta kvinnor måste ha huvudet täckt. Kyrkoplikten fanns. I vissa samhälle, regioner, fanns en sträng kristendom som förtryckte både män och kvinnor. Där var det prästerskapet som dikterade vad man skulle göra, vad man fick säga, ja även hur man skulle tänka. Någon demokratiskt frihet fanns inte där.

Det finns säkert många fler likheter mellan den tidens svenska samhälle och det islamska samhället i en del länder. Varför ska vi då vara förvånade över starka reaktioner från den islamska världen?

Visst är tryckfriheten något som vi måste värna om, men jag tycker att de som använder sig av den, gömmer sig bakom tryckfriheten, också har ett ansvar! Ett ansvar att inte för egen tillfredställelse eller i andra ”friheters” namn tar på sig rätten att i onödan såra många människor genom att i trampa på deras existentiella tryggheter.

Jonathan Ashauer

Diakon i Svenska kyrkan
Annonser

Jonas Gardell, den nye Messias?

Igår såg jag via SVTs internettjänst  Jonas Gardell’s program ”Åh Herre Gud”

Se :    http://svtplay.se/t/128384/seriestart__ah__herregud_

En bekant till mej har sagt ”han är en mycket förvirrad man” och efter att sett programmet själv måste jag hålla med. Bara sättet som han framför sitt ”budskap” visar hur förvirrad han är.

Tänk, han får betalt med våra skattepengar for att, tycker jag säga en massa strunt. Antagligen tror han att det han säger är något nytt, något banbrytande som kommer att få människor att häpna. Inom visa kretsar kommer det säkert att göra. Men, det han säger är saker som miljontals människor har tänkt och sagt under de sista 2 tusen + – år.

Kanske Gardell tror att Han är en Messias som kommer att frälsa det svenska folket från sin godtrogenhet? Även om han skämtar när han i början säger att han är representant för den svenska kristenheten, kan det vara att han egentligen tror det.

Jag uppmanar dej att se på progamet. Det är bra att veta vad det handlar om när människor sträcker sina händer mot himmelen, rullar ögonen inåt och ropar högt ”den Stora Gardell har talat! Är inte han fantastisk?”

Gud, hjälp oss!

Jonathan