Australian History 1786 ”Botany Bay Penal Settlement”

http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:238248/FULLTEXT01

Annonser

Amuzing

Read this like you would a book?Have fun! 

Eonverye taht can raed tihs ? pelase rsaie yuor hnad. 

To my ‘selected’ strange-minded friends:

If you can read the following paragraph, forward it on to your friends and the person that sent it to you with ‘yes’ in the subject line. 

Only great minds can read this 
This is weird, but interesting! 

fi yuo cna raed tihs, yuo hvae a sgtrane mnid too 

Cna yuo raed tihs? Olny 55 plepoe out of 100 can. 

I cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg.

The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it dseno’t mtaetr in waht oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae.

The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Azanmig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt! if you can raed tihs forwrad it 


ONLY FORWARD THIS IF YOU CAN READ IT

En sammanfattning av allt som ”är” Australien

http://www.2ch.com/htmlemail/2chnewsletter.php?id=736

Det som under åren har hänt under januarimånaden (enligt australiska synsättet)

    http://www.2ch.com/htmlemail/2chnewsletter.php?id=738

Om filmen ”AVATAR”

 
Avatar
                                                                                                                                                                           I onsdags (100107) såg jag filmen AVATAR  biografen Röda Kvarnen i Ängelholm .                                                                                                                                                
Jag hade inga förutfattade meningar när det gällde filmen. Det ende jag visste var utifrån det jag hade hört om filmen på radion, sett på affischerna vid biografen samt att den skulle visas i 3d.
Direkt från början blev jag fången av 3d effekterna. När jag hade lyckats med att koppa bort texten, (jag har engelska som modersmål) kunde jag helt låta mej dras med i en filmäventyr som jag aldrig kunnat föreställa var möjligt att göra.
Under filmen tänkte jag ofta, hur i hela världen har filmmakarna kunnat åstadkomma  sådana bra effekter? Det snabba tempot gjorde att det inte fanns några tröga delar och det konstnärliga lyckades förmedlar en skönhet som jag endast fått uppleva i en nyutslagen bokskog.  De delar som skiljde starka känslor av sorg och glädje fick mej som många andra i biosalongen att fälla några tårar.
Filmen AVATAR måste ses för att man kan bygga sig en uppfattning om hur den är.
Det enda som jag här vill säga är att SE DEN! Och på 3d.
Då kommer du att förstå varför jag skrivit som jag skrivit.