Ber för IS milis! Besegra de med Guds kärlek!

"Bön för en sargad värld" Jonathan Ashauer

Himmelska Fader,

Du vet vad som pågår i vår värld. Allt krig och elände. Du vet att världen nu ställs inför IS, denna nya fiende som visar ingen barmhärtighet mot sina offer.
Nu när delar av vår värld grips av fruktan inför IS frammarsch hjälp oss Fader att komma ihåg att Du har rustat oss med ett vapen starkare än någon annan. Att Du genom din Son Jesus Kristus. har rustat oss med kunskapen om Kärlek och Förlåtelse och med din Helige Ande.
Jesus du ser oss som vi är. Ser våra fel och brister. Du har öppnat vägen till vår Fader. Genom dig är vi förlåtna, våra synder bortglömda. Därför Jesus, när vi fasar över de fruktansvärda illdåd utförda av IS malis, hjälp oss komma ihåg att de är också människor.
Fader, Jesus, förbarma dig över dem. Jesus hjälp oss att besegra dem med din kärlek genom våra böner…

View original post 484 fler ord

Annonser

Stefan Löven

Från Aftonbladt

141005
”Sverige ska erkänna Palestina”
Sverige ska erkänna staten Palestina, säger Stefan Löfven.
Regeringen tänker verka för att konflikten mellan Israel och Palestina ska lösas genom en tvåstatslösning.
Israel kallar upp svenska ambassadören

 Nu reagerar Israel på den svenska regeringens beslut att erkänna Palestina som stat.
I morgon kallas Sveriges ambassadör i Tel Aviv upp till utrikesminister Avigdor Lieberman för att motta en protest.
– Vi har sett uppgifterna i media, men kan inte bekräfta något, säger ambassadör Carl Magnus Nesser.
Enligt uppgift från Haaretz USA-redaktör Chami Shalev kommer mötet att äga rum under lördagen.
”Israels utrikesminister Lieberman kommer kalla upp den svenska ambassadören i morgon för att protestera mot Stockholms erkännande av en palestinsk stat”, skriver han på Twitter.
Stefan Löfven annonserade erkännandet i sin regeringsförklaring i fredags.
USA:s utrikesdepartement har kallat erkännandet för förhastat, medan den palestinska administrationen välkomnat nyheten.

”Sett i media”
Men den svenska ambassaden i Tel Aviv har inte haft direktkontakt med det israeliska utrikesministeriet.
– Vi har sett det här i media, men kan inte bekräfta något. Ambassaden har varit stängd i dag, liksom israeliska myndigheter. Det är sabbat och dessutom Jom Kippur, den största helgen i Israel, säger ambassadör Carl Magnus Nesser.
Ambassaden väntar nu besked.
– Vi lär få reda på detta i morgon, säger Nesser.
”USA bestämmer inte vår politik”
Både Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström har under lördagen försvarat beslutet.
– Ja, det är ju inte USA som bestämmer vår politik. Det var väntat att vi också skulle få kritik. Vi kommer fortsätta en konstruktiv dialog och ett samtal också med USA för att förklara våra bevekelsegrunder och motiv till detta. Det är inte okänt för någon. Den dialogen fortsätter vi, sa Wallström efter det första regeringssammanträdet på Rosenbad.
– Vi har den uppfattningen. Det har vi haft under en lång tid. Vi har sagt att vi ska påbörja den processen. Jag har sagt att vi ska erkänna Palestina, säger Löfven.

Lisa Abramowicz: Negligerat påvebesök | Världen idag – världen ur ett kristet perspektiv

http://www.varldenidag.se/kommentar/2014/05/30/Lisa-Abramowicz-Negligerat-pavebesok

Start Opinion | Publicerad: 2014-05-30 00:01

I tidningen VÄRLDEN IDAG (se länken) skrev Lisa Abramowicz artikeln nedan där hon lyfter fram viktiga saker som man har missat i den svenska nyhetsrapportering om Påvebesöket i Israel/Palestina.
Artikeln ger en mycket balanserad bild på hur den mycket kloke Påven Francis har lyckats tar sig igenom ”den minerade marken” mellan de två ”Folk” som säger sig har rätten att bo i landet Israel. Ett land vars förflutna, nu tid och framtid väcker starka känslor bland medlemmar i de 3 stora världsreligioner d.v.s. Kristendom, Judendom och Islam. Dessa 3 som säger sig har samma rätt att finnas där.
Lisa Abramowicz citerar något som Francis sade till de palestinska ungdomar som hade skickat honom brev. Alltså ”Låt aldrig det förflutna bestämma över era liv. Titta alltid framåt. Arbeta för att uppnå det ni vill ha. För ni ska veta en sak: våldet vinner inte över våldet. Fred, arbete, värdighet, så går man framåt och bygger ett land.”
Dessa ord bör huggas i sten… bör basuneras ut över hela världen därför att de är så sanna.Jag tror knappt att det finns några av dagens konflikter där de inte skulle gälla.
Tack Francis för att du sade dem och tack Lisa Abramowicz för att du gjorde oss uppmärksamma om denna viktiga händelse som skedde under hans besök i det ”Heliga Landet”

Lisa Abramowicz: Negligerat påvebesök
Symbolvärdet av påven Franciscus besök i Israel, de palestinska områdena och Jordanien kan inte överskattas.
Påven är den andlige ledaren för världens största religiösa samfund. Tillika är han en ganska okonventionell påve och en uppriktig sådan. Därför är det av största intresse att ta del av vad påven verkligen gjorde och sade i det Heliga landet mellan 25-27 maj.
Svenska ”gammel¬media” – i den mån det alls rapporterades om besöket – fokuserade uteslutande på det som kunde tolkas som en bekräftelse på Palestinska myndighetens uppfattning, som att påven erkände en palestinsk stat och brydde sig föga om Israel eller judiska intressen. Stämmer det med verkligheten?
Vad var det som påven gjorde som inte rapporterades?
– Påven lade en krans vid den politiska sionismens fader, Theodor Herzls, grav. En signifikant symbolhandling som bekräftar betydelsen av Israel för det judiska folket. De påvar som tidigare besökt Israel, har inte besökt Herzls grav. Påven Paul VI, som besökte landet 1964 vägrade erkänna att han ens befann sig i Israel.
– Påve Franciscus fick en imam att be vid Västra muren (Klagomuren). Det måste vara första gången.
– Han vågade säga åt Abbas att behandla kristna som jämlikar och krävde ett avtal om detta.
– Till palestinska barn som skrivit brev till honom med inlärd propaganda (med innehåll som ”vi har lidit i över 60 år”) sade han: ”Låt aldrig det förflutna bestämma över era liv. Titta alltid framåt. Arbeta för att uppnå det ni vill ha. För ni ska veta en sak: våldet vinner inte över våldet. Fred, arbete, värdighet, så går man framåt och bygger ett land.”
Detta är något som de palestinska barnen behövde höra med tanke på vad de hjärntvättas med i medier och skolan, nämligen grov antisemitism kopplat med uppmaningar att offra sina liv och sina framtids¬planer för att föreviga konflikten.
– Påven sade i Israel: ”Dio benedica il suo popolo con la pace!” – ”Må Gud välsigna sitt folk med freden”. Ett tydligt erkännande av den hebreiska Bibeln/Gamla testamentet, där han slår fast att Guds förbund är oåterkalleliga.
– Om Förintelsen, hoppades han att ingenting liknande – som grundas på förkastandet av människans medfödda värdighet – skulle hända något annat folk. Han nämnde de kristna och andra minoriteter som drabbas av förföljelse, en markering mot de brott som begås i Mellanöstern för närvarande.
Påvens syfte med besöket var att utsända ett budskap om fred och ekumenisk förståelse, inte att ta ställning i konflikten. Det var bland annat därför han hade med sig en imam och rabbin från sitt hemland Argentina. Det var därför han inbjöd Israels och Palestinska myndighetens presidenter att komma till Vatikanen för att tillsammans be om fred.
Slutsats: Svenska stora/gammelmedia får underkänt i sin rapportering. Igen.
Det är glädjande att få den värdefulla information som Lisa Abramowicz har skrivit om i tidningen Världen Idag.
Som hon skriver: Svenska ”gammel¬media” – i den mån det alls rapporterades om besöket – fokuserade uteslutande på det som kunde tolkas som en bekräftelse på Palestinska myndighetens uppfattning, som att påven erkände en palestinsk stat och brydde sig föga om Israel eller judiska intressen.
Lisa Abramowicz
generalsekreterare för
Svensk Israel-information

Om det finns någon som skulle kunna få fred i Israel / Palestina så är det Påven Franciskus .

Påven i Israel Palestina Maj 2014

Franciskus besök till Betlehem, var extraordinärt då han blev den första påven någonsin att flyga direkt in i Västbanken och vilken hänvisade till det israelisk-ockuperade territorium som ”Staten Palestina”.

Om det finns någon som kan få fred i Israel / Palestina så är det Påven Franciskus.

Påven i Israel \ Palestina 26 maj 2014

Francis besök till Betlehem, var extraordinärt då han blev den första påven någonsin att flyga direkt in i Västbanken och vilken hänvisade till det israelisk-ockuperade territorium som ”Staten Palestina”.

Bild

Det sägs att historien har en tendens att upprepa sig…..

Det sägs att historien har en tendens att upprepa sig…...

Det sägs att historien har en tendens att upprepa sig…..

 A4as Gäng Carl X11,Napoleon,Hitler,PutinApril 2014Man kan se hur många gånger i världens historia människor, politiker och statsmän har gjort precis samma misstag om än i ett annat sammanhang.
Hitler lärde sig inte av Napoleon när han bestämde sig av att invadera Ryssland. Napoleon hade inte lärt sig av Karl XII:s misstag. Den ryska vintern besegrade alla tre.

Nu befinner sig världen i ett skeende vilket, om man tänker efter liknar det som hände 1938, strax innan Andra väldskriget rullade igång. Då liksom idag ville man inte tro att det oundvikliga skulle ske, att Hitler skulle sätta igång en världskrig som orsakade mycket destruktion, så mycket dödande och så mycket mänskligt lidande.

Innan kriget började var ett av Adolf Hitlers främsta mål att alla landområden där tyska talades skulle tillhöra Tyskland. Österrike var ett sådant land och eftersom de flesta Österrikare inte hade några invändningar mot att landet skulle tillhöra det nya tyska riket blev det så. Likaså med Sudetområdet, i vilket det bodde en majoritet tysktalande, men där själva landet var en del av Tjeckoslovakien. Parallellen med vad som hände i Sudetområdet och på Krim är slående.

De sista månaderna har saker hänt vilka tycker jag liknar det som hände innan Andra väldskrigets utbrott. Den ryska presidenten Vladimir Putin smittades av storhetsvansinne och beordrade Rysslands armé att tåga in på en mycket viktig del av Ukrainas landområde. Krimhalvön där Ukraina hade sin flottbas har invaderas av Ryssland. Majoriteten Ukrainabor talar ryska och som det var vid Österrikes Anschluss och annekteringen av Sudetlandet, då de flesta innevånare i dessa länder välkomnade Hitler, verkar de flesta välkomna Rysslands agerande.

Efter månaders uppslitande inre konflikter är det en mycket svag provisorisk regering som styr Ukraina. En regering som inte har hela landets stöd. Den har varit lamslagen och endast kunnat se på när den Ryska Björnen skapade en ny revy. Det sista denna svaga regering ville är att hamna i en konflikt med detta nya självsäkrare Ryssland som tack vare Putin åter igen vågar flexa sina muskler och strunta i omvärldens protester.

Åter till 1938. Storbritannien och Frankrike oroade sig över den militära överlägsenhet som den nya Tyskland under Hitlers styre hade skapat sig.
Dessa länders ledare försökte hejda Hitlers expansionsavsikter genom att övertala Tjeckoslovakien att ”ge” Hitler sitt tysktalande Sudetområdet. Storbritanniens statsminister Neville Chamberlain förmådde Hitler att acceptera denna lösning. Chamberlain åkte tillbaka till Storbritannien och proklamerade stolt att överenskommelsen med Hitler hade uppnått ”Fred i vår tid”. Men augusti 1939 beordrande Hitler Tysklands armé att invadera Polen och Chamberlains fred byttes ut mot Hitlers krig.

Åter till stormaktspolitiskverklighet av 2014. Nu finns en Europeisk Union som man tror skulle kunna sätta press på den nya Ryssland och med hjälp av ekonomiska sanktioner förmå landet att dra sig tillbaka från Ukrainas östra gräns, men nej.
EU:s medlemsländer är oense om en sådan lösning. Rädslan för de egna ekonomiska förlusterna förhindrar detta. Istället hörs röster från EU- politiker som försöker lugna oss med lama försäkringar byggda på vaga förhoppningar. De ska avvakta innan de gör någonting.

USA då? Som vid början på Andra Världskriget finns det inga tecken på att landet tänker göra något konkret. Istället förmanar en politiskt försvagad president Obama Putin per telefon !
Hur ser framtiden ut? Kommer EU skickar någon samtida ”Neville Chamberlain” (exempelvis Carl Bildt) att förhandla med Ryssland? Någon som säger till Putin ”Ok, Östra Ukraina får du och sedan får det vara nog!” 

Jag har det svårt att tro att Putin nöjer sig med det. Han har fått blodad tand. Att ge sig skulle för honom vara som ett politiskt självmord.
Han är nog väldigt mån om sin ”image”. Vi kunde se hur han marknadsförde sig under Vinter OS i Sotji. Han ville synas. Han ville påminna det ryska folket att det är han som är deras ledare. Jag kan inte låta bli undra om han vet att Hitler under Sommar OS i Berlin 1936 gjorde precis samma sak.

Vad skall västmakterna göra? Ger de sig för Putins Ryssland, ett land som har kärnvapen, vad är det för signaler de sänder andra länder med storhetsvisioner? Den ryska björnen har vaknat, men i öster finns en drake som redan vaknat och vilken har försiktigt gjort förklädda erövringar. Den stora kinesiska draken håller på att göra afrikanska länder beroende av sitt ekonomisk stöd och sina industriella kunskaper. Ser Kina att Västvärlden in förmår eller vågar hejda Ryssland då kommer inte Kina att dra sig för att erövra delar av Afrika inför öppna ridå.

Att ge röst för farhågorna ovan är olustigt. Jag hoppas innerligt att det jag skriver är helt fel. Men jag tror att det är viktigt att man ger röst på tankarna, farhågorna och hoppas att de som bestämmer får höra dem och har mod att agera.

Jonathan Ashauer

Diakon i Svenskakyrkan

Tidigare äldre inlägg